Početna stranica Portala pravosuđa BiHOpćinski sud u Travniku

mail print fav manja slovaveca slova

Udruženje stručnih saradnika

06.10.2017.

Udruženje stručnih suradnika Federacije BiH, je održalo  godišnju skupštinu udruženja u sklopu koje je predstavljena i saradnja sa USAID/ovim Projektom pravosuđa.

Skupština je održana u dane 28. i 29.9.2017.godine na Jahorini, a istoj su prisustvovali stručni suradnici Općinskog suda u Travniku.


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh

 

Redovni sastanci odjeljenja suda

06.10.2017.

Predsjednik suda je dana 04.10.2017.godine ,sa početkom u 08 i 30 minuta održao radni sastanak sa zemljišno-knjižnim referentima, na temu unapređenje rada Zemljišno-knjižnog ureda Općinskog suda u Travniku.


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh

 

Seminar TAIEX

19.09.2017.

U organizaciji  TAIEX Instrument za tehničku saradnju/savjetodavnu podršku i razmjenu informacija Evropske komisije  u saradnji sa Visokim sudskim i tužilačkim vijećem Bosne i Hercegovine, u periodu od 14.-15.09.2017.godine, u Sarajevu  u hotelu Hollywood Ilidža, održana je TAIEX međudržavna radionica o reformi izvršnog postupka-način unapređenja efikasnosti pravosuđa.

Na radionici su učestovali predsjednik suda i suci Općinskog suda u Travniku.


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh

 

Seminar

15.09.2017.

U organizaciji OSCE Misija u BiH i JU Centar za edukaciju sudija i tužilaca Federacije BiH, dana 12.09.2017.godine u Vitezu, Franšizni centar, PC  96-2, održan je seminar na temu “Zakon o zabrani diskriminacije i međunarodni standardi koji se odnose na diskriminaciju”, na kojem su učestvovali , predsjednik suda Goran Dujić I suci Ivan Matišić, Azer Ulemić, Samira Semiz i Irena Maros.


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh

 

Opća sjednica kolegija sudaca

13.09.2017.

Dana 11.09.2017. godine u Općinskom sudu u Travniku održana je Opća sjednica kolegija sudaca, na kojoj je razmatran izvještaj o radu suda za mjesec august, ostvarenje mjesečnih sudačkih normi, realizacija Plana rješavanja predmeta za 2017.godinu, kao i ostala tekuća pitanja.


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh

 

Parnični odjel

30.08.2017.

Predsjednik suda je  25.08.2017.godine održao sastanak sa sucima parničnog odjeljenja suda, na kojem je ukazano na potrebu nastavka pozitivnog trenda rješavanja predmeta iz Plana  za 2017.godinu, shodno datumu  inicijalnog akta. Nadalje se raspravljalo I o sudskoj praksi ,te je donesen zaključak da se višem sudu dostavi dopis I upit za predmete koji se vode po istom pravnom osnovu a u kojima su zauzeti različiti stavovi.


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh