Početna stranica Portala pravosuđa BiHOpćinski sud u Konjicu

mail print fav manja slovaveca slova

Mogućnost dostavljanja jedinstvenog pristupnog koda (JPK) putem pošte

27.03.2018.

Obavještavaju se stranke da je od 16.10.2012. godine omogućeno podnošenje zahtjeva za izdavanje jedinstvenog pristupnog koda (JPK) putem pošte u skladu sa Izmjenama i dopunama Pravilnika o sistemu za automatsko upravljanje predmetima (CMS) kojeg je donijelo Visoko sudsko i tužilačko vijeće BiH.

Stranka može Sudu putem pošte dostaviti pisani zahtjev za  izdavanje jedinstvenog pristupnog koda (JPK) na propisanom obrascu, koji će joj se nakon obrade dostaviti putem pošte.

Za  izdavanje JPK stranka je dužna da predhodno uplati sudsku taksu u iznosu od 13,50 KM u skladu za Zakonom o sudskim taksama sa tarifom HNK.

Sud nije dužan izdati JPK ukoliko stranka uz zahtjev za izdavanje JPK nije dostavila dokaz o uplati takse.


Vijest je napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh

 

Uvjerenje o nevođenju krivičnog/kaznenog postupka

27.03.2018.

Općinski sud u Konjicu izdaje uvjerenje kojim se dokazuje da protiv Vas pred sudovima na području Bosne i Hercegovine nije podignuta optužnica koja je stupila na pravnu snagu, odnosno da protiv Vas nije potvrđena optužnica za krivična djela za koja je propisana kazna zatvora preko 5 (pet) godina, a niti Vam je izrečena nepravosnažna osuđujuća presuda za krivično djelo za koje je propisana kao glavna kazna novčana kazna ili kazna zatvora do 5 (pet) godina.

 

Sud u Konjicu izdaje uvjerenje za osobe sa mjestom prebivališta na području općina Konjic, Jablanica i Prozor-Rama.

 

Da biste brzo i jednostavno dobili uvjerenje, potrebno je da prije dolaska u Sud:

  • Ponesete ličnu/osobnu iskaznicu ili putnu ispravu;
  • Ispunite obrazac za izdavanje uvjerenja o nevođenju krivičnog/kaznenog postupka, koji možete preuzeti sa linka pored ovog teksta ili u Sudu.
  • Uplatiti sudsku taksu na zahtjev i uvjerenje u iznosu od 13,5 KM.
  • Popunjen obrazac i uplatnicu donesite u Sud i predajte referentu pisarnice.

Uredno predani zahtjev obradit će se istog dana.

Sve dodatne informacije možete dobiti u pisarnici ili putem telefona od referenta pisarnice.

 

 


Vijest je napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh