Početna stranica Portala pravosuđa BiHOpćinski sud u Konjicu

mail print fav manja slovaveca slova

Ovjere i prepisi

16.02.2018.

U sudu se trenutno radi nadovjera dokumenata APOSTILLE pečatom za upotrebu dokumenata u inostranstvu, i ovjere ugovara o otkupu stanova i isprava u vezi otkupa stanova.

Ovjera se vrši u pisarnici suda (prizemlje zgrade, soba br.1).

Sve ostale ovjere i obrade vrše notari, u skladu sa Zakonom o notarima.

Prije dolaska u Sud ponijeti:

  • ličnu kartu ili putnu ispravu;
  • prevod originala isprave na jeziku države u kojoj će se koristiti;
  • potreban broj kopija isprava koju želite ovjeriti.
Prevod treba sačiniti kod ovlaštenog sudskog tumača. Lista sudskih tumača za sve jezike nalazi se u sudu i na web stranici suda.

Nakon što ste pribavili isprave donesite ih u Sud i predajte refrentu za ovjeru isprava. Uredno predati zahtjev će se obraditi istog dana.
Za svaku ovjeru plaća se sudska taksa koja se određuje po vrsti ovjere.
Visina sudske takse je određena Zakonom o sudskim taksama sa tarifom Hercegovačko-neretvanskog kantona ("Sl.novine HNK", broj:4/09, 2/13, 5/15 i 7/17).
Informacije o visine takse možete dobiti od referenta.
Sve dodatne informacije možete dobiti i putem telefona 036/729-470, 725-155 lok. 106.

 


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh