Početna stranica Portala pravosuđa BiHOpćinski sud u Konjicu

mail print fav manja slovaveca slova

Postanak i razvoj pravosuđa u Konjicu

26.08.2008.

Pravosuđe u Konjicu prema istorijskim dokumentima u prošlosti, a i prema  sadašnjoj praksi traje kao značajan i veoma cijenjen segment vlasti .

Pravosuđe ovog grada kao civilna vlast je organizovano u doba vladavine Austro – Ugarske.

Naime, početkom oktobra 1878. godine Konjic potpada pod vlast Austro  - Ugarske monarhije, iz kojeg perioda se pamti Kotarski sud Konjic. Iste godine je prema podacima Arhiva Hercegovine, osnovan Okružni sud Mostar. Njegova nadležnost se proteže  na Kotarske sudove: Mostar, Ljubuški, Konjic, Prozor, Trebinje, Ljubinje, Stolac, Čapljina, Bileća, Gacko i Nevesinje.

Kotarski sud Konjic je smješten u zgradi Kotarskog ureda na Varoši – današnja zgrada Općine Konjic.

Od 1918. godine kada Konjic počinje da dijeli sudbinu jedne, a onda druge Jugoslavije, sudsku vlast obavljaju sreski, opštinski, a potom osnovni sudovi.

 

Sreski sud se preseljava iz zgrade Kotarskog ureda u zgradu u centru Konjica, sadašnja ulica Trg državnosti bb. Ova zgrada je izgrađena 1947. godine, a sud je i danas koristi.

Prednja strana zgrade suda

Opštinski sud Konjic je osnovan za područje općina Konjic, Jablanica i Prozor. U sastavu ovog suda djeluje odjeljenje u Prozoru.

 

Osnovni sud Konjic nadležan je za područje navedenih opština , a u Prozoru se obavljaju samo sudski-uredovni dani. Pravna pomoć i ročišta se održavaju u zgradi suda u ulici Kralja Tomislava bb.

Od juna 1994. godine sudsku vlast za područje općine Prozor-Rama obavlja Osnovni sud Rama.

Donošenjem Zakona o sudovima u HNK (Sl.glasnik HNK br. 5/98) za područje općine Konjic nadležan je Općinski sud Konjic, za područje općine Jablanice, Općinski sud Jablanica, te za područje općine Prozor-Rama, Općinski sud Prozor-Rama.

 sud danas

Općinski sud u Konjicu za područje sve tri općine, tj. općine Konjic, Jablanica i Prozor – Rama osnovan je  Zakonom o sudovima HNK ( Službene novine HNK br. 6/ 2000. i br. 1/2003.) i vrši sudsku funkciju u granicama svoje nadležnosti utvrđene ustavom FBiH , Ustavom kantona te Federalnim i Kantonalnim zakonima.

 

Organizacija, nadležnost, finansiranje, pravosudna uprava i druga pitanja od značaja za organizaciju i funkcionisanje ovog suda uređuju se Zakonom o sudovima u Federaciji BiH (Sl.novine FBiH br. 38/05 i 22/06).

 

IZVORI:

 

Arhiv Hercegovine, Mostar

Monografija grada Konjica, autorski tim


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh