Početna stranica Portala pravosuđa BiHOpćinski sud u Konjicu

mail print fav manja slovaveca slova

Službenici i namještenici

19.03.2018.

Službenici i namještenici u Općinskom sudu u Konjicu:

Sekretar suda:

Mira Magazin

Viši referent – tehnički sekretar

Adisa Sokolović

Šef računovodstva

Slobodanka Janjić

Viši referent za unos dokumenata i upravljanje dokazima

Armin Tikveša

Viši referent za unos dokumenata i prijem pošte

Đenita Hasagić

Viši referent za upravljanje predmetima i otpremu pošte

Majda Balić

Viši referent za unos dokumenata u prekršajnom odjeljenju

Zijada Osmančević

Viši referent za upravljanje predmetima

Marija Šarčević

Viši referent za izvršenje prekršajnih sankcija

Ermina Behrem

Viši referenti – sudski izvršioci

Azra Macanović

Azra Macić

Viši referenti – asistenti sudija – daktilografi

Vahida Karić

Majda Tufekčija

Ševala Dinar

Aida Trešnjo

Sada Badžak

Hasna Mustafić

Ermina Todorović

Marija Rajić

Feđa Špuren

Nejra Huseinbegović

Pripavnici – volonteri

Lejla Halebić

Jasmin Ćesir

Feđa Alikadić

Ajla Alibegović

Anida Trako-Habibović

Melisa Nezirović

Viši referent – arhivar

Ramiza Tufek

Viši samostalni referent za informacijske i komunikacijske tehnologije

Emir Mašić

Viši referent – kurir - vozač

Samir Parcan

Viši referent – portir – ekonom

Safet Alagić

Spremačice radnog prostora

Zejna Lavić

Derviša Hejub

Službenici i namještenici Zemljišnoknjižnog odjeljenja

Rukovodilac Zemljišnoknjižnog odjeljenja

Mirna Habibija-Sultanić

Stručni saradnik zemljišnoknjižni referent

Ivana Skočibušić

Viši samostalni referent za vođenje zemljišnih knjiga

Mijo Kapčević

Viši referent za vođenje zemljišnih knjiga

Zakira Alić


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh