Početna stranica Portala pravosuđa BiHOpćinski sud u Mostaru

mail print fav manja slovaveca slova

Uvjerenje da se ne vodi krivični/kazneni postupak

10.10.2011.


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Hrvatskom

Povratak na vrh

 

Zahtjev za izdavanja uvjerenja o vlasništvu nad nekretninama

23.12.2010.

OPĆINSKOM SUDU U MOSTARU
ZEMLJIŠNOKNJIŽNOM UREDU

 


             ZAHTJEV ZA IZDAVANJE UVJERENJA O VLASNIŠTVU NA NEKRETNINAMA

 

 

Molim gornji naslov da mi izdate uvjerenje da nisam uknjižen kao vlasnik na nekretninama u


Katastarskoj općini:   ___________________________________________________________

 

Zahtjev podnosi:    ______________________________________________________________
                                                       (ime i prezime, djevojačko prezime)

 

       ___________________________________________________________________________
                           (ime oca)                                                        (ime majke)

 


U svrhu:___________________________________________________________

 

 

 

 

                                                                                                        Podnosilac zahtjeva:
                                          
                                                                                                        _________________
               

Mostar,______________       


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Hrvatskom

Povratak na vrh

 

Izvadak iz registra privrednih subjekata

Svaka zainteresirana fizička ili pravna osoba može dobiti izvadak iz registra pravnih osoba, bez dokazivanja pravnog interesa, uz plaćanje pristojbe.

Pristojba za izvatke iz sudskog registra određena je Zakonom o sudskim pristojbama sa tarifom Hercegovačko-neretvanskog kantona/županije i to:

- 4,5 KM po svakoj stranici

- 4,5 KM na  zahtjev za izdavanje izvatka iz registra

- 9,00 KM za potvrde o činjenicama iz sudskog registra


Stranka Zahtjev za izdavanje izvoda iz sudskog registra podnosi bez posebnog sudskog formulara. U zahtjevu je obvezno navesti točan naziv pravnog subjekta čiji izvod iz registra se traži, njegovo  sjedište i adresu.


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Hrvatskom

Povratak na vrh

 

Uvjerenja i potvrde

Uvjerenja i potvrde koje se mogu dobiti u Općinskom sudu u Mostaru:

1.      Uvjerenje da se ne vodi kazneni postupak
-         po zahtjevu fizičkih osoba
-         po zahtjevu policijskih stanica, uprava i odjela za administartivnu potporu

2.      Uvjerenje da se ne vodi prekršajni postupak
-         po zahtjevu policijskih stanica, radi dozvole za nošenje oružja
-         po zahtjevu pravnih i odgovornih osoba, radi likvidacije društva

3.      Uvjerenje o nekažnjavanju za ozbiljan profesionalan prekršaj
-         po zahtjevu pravnih i odgovornih osoba, radi sudsjelovanja na javnim natječajima- tenderima ( za pravne osobe i uvjerenje o nekažnjavanju za kaznena djela zbog nepostojanja kaznene evidencije u mup-u)

4.      Uvjerenje da nije izrečena zaštitna mjera zabrane obavljanja djelatnosti ili vršenja dužnosti
-         po zahtjevu fizičkih osoba (otvaranje obrta, licenci za prijevoz i dr.)
-         po zahtjevu fizičkih osoba radi imenovanja na izborne dužnosti i sl.

5.      Uvjerenje da ne postoji dug kod suda i u registru novčanih kazni
-         po zahtjevu pravnih i odgovornih osoba, kod svih promjena u registru novčanih kazni

6.      Uvjerenje da nije pokrenut postupak stečaja i likvidacije
-         po zahtjevu pravnih osoba radi sudjelovanja na javnim natječajima
-         po zahtjevu pravnih osoba radi provjere kod sklapanja poslovnih aranžmana

7.      Potvrda o vođenju-nevođenju parničnog postupka
-         po zahtjevu fizičkih osoba radi otkupa stana
-         po zahtjevu fizičkih osoba za ostale potrebe

8.      Potvrda o vođenju-nevođenju izvanparničnog postupka
-         po zahtjevu fizičkih osoba radi dokazivanja roditeljske sposobnosti
-         po zahtjevu fizičkih osoba za ostale potrebe

9.      Potvrda o vođenju-nevođenju ostavinskog postupka
-         po zahtjevu fizičkih osoba radi registriranja vozila
-         po zahtjevu fizičkih osoba za pokretanje postupka za dopunsko ostavinsko rješenje
-         po zahtjevu fizičkih osoba za ostale potrebe

10.  Potvrde o činjenicama/podacima u  registru pravnih osoba

11.  Izvodi iz registra pravnih osoba

12.  Zemljišnoknjižni izvaci

13.  Uvjerenja o vlasništvu na nekretninama na temelju podataka iz abecednog reda/korisnika nekretnina koji se vode za katastarske općine

14.  Potvrde o prijemu zahtjeva za uknjižbu

15.  Ostale potvrde i uvjerenja koje se tiču podataka o poslovima iz nadležnosti ovog suda

 


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Hrvatskom

Povratak na vrh