Početna stranica Portala pravosuđa BiHOpćinski sud u Mostaru

mail print fav manja slovaveca slova

Ovjere isprava

Ovjera isprava vrši se u pisarni Općinskog suda u Mostaru.
U ovom sudu možete ovjeriti sljedeće isprave: javne isprave (punomoći, izjave i sl.), diplome i svjedodžbe, isprave izdate u matičnim uredima (npr. izvadak iz matične knjige rođenih, matične knjige vjenčanih, matične knjige umrlih i sl.), prijevodi sudskih tumača za strane jezike, potvrde o životu umirovljenika, izjave roditelja ili staratelja za putovanja maloljetnih osoba u druge države.

Ne mogu se ovjeravati punomoći koje se odnose na promet nekretnina (nadležnost notara), kao ni nasljedničke izjave.
Sve akte koji se tiču pravnih subjekata (osnivanje, izmjene, statut i sl.) obrađuju i potvrđuju isključivo notari.

U nadležnosti Suda je ovjera ugovora o otkupu stanova i isprava u svezi otkupa stanova.

Kako ovjeriti ispravu
1. Prije dolaska u sud obvezno ponesite: osobnu iskaznicu ili putnu ispravu i original isprave koju želite ovjeriti.
2. Nakon što ste pribavili isprave koje želite ovjeriti: donesite ih u sud i javite se u pisarnu suda kod višeg referenta za ovjeru, koji će Vam pregledati isprave koje želite ovjeriti i dati Vam detaljne naputke u svezi ovjere.
3. Za svaku ovjeru plaća se sudska pristojba koja se određuje po vrsti ovjere (potpis, rukopis, prijepis, izjava, prijevod).

Visina sudske pristojbe je određena Zakonom o sudskim pristojbama sa tarifom Hercegovačko-neretvanskog kanton („Narodne novine HNK/Ž“ broj 4/2009). Informacije o visini pristojbe možete dobiti od višeg referenta.

Uredno predati zahtjevi obradit će se istog dana. Sve dodatne informacije možete dobiti izravno od referenta pisarne ili putem telefona 036/580-072.


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Hrvatskom

Povratak na vrh

 

Nadovjere isprava

Svaka isprava izdata u Gradu Mostaru i Općini Čitluk da bi vrijedila u drugoj državi mora biti posebno (međunarodno) ovjerena kod ovog suda. Nadovjera isprava za uporabu u inozemstvu vrši se u pisarni Općinskog suda u Mostaru. Za sve druge isprave koje nisu izdate u Gradu Mostaru ili Općini Čitluk nadovjera se vrši u sudu općine u kojoj je izdata ( tj. u mjesno nadležnom sudu).

Ukoliko niste sigurni da li možete izvršiti nadovjeru u ovom sudu, potrebno je da nas pozovete.

Ukoliko će se isprave koristiti u zemljama koje su potpisnice Haške konvencije o ukidanju potrebe legalizacije stranih javnih isprava od 5.10.1961. godine( u daljem tekstu: Haška konvencija) nadovjera se vrši Apostille pečatom, a ukoliko će se isprave korsitit u zemljama koje nisu potpisnice Haške konvencije nadovjera se vrši u sudu od strane suca, te se dalja nadovjera vrši u Ministarstvu pravde BiH i Ministarstvu vanjskih poslova BiH.
 
U ovom sudu možete nadovjeriti sljedeće isprave:
- javne isprave izdate u Gradu Mostaru i Općini Čitluk ili kod ovog Suda (npr. punomoći, izjave, prijepisi, zemljišnoknjižni izvaci i sl.)
-javne i druge isprave koje su izdate od javnih, gospodarskih i drugih ustanova za koje ustanovima da posjedujemo prethodno deponiran potpisi pečat potpisnika sa originalne isprave,
- diplome ili svjedodžbe svih osnovnih, srednjoškolskih i visokoškolskih ustanova sa sjedištem na području Grada Mostara i Općine Čitluk,
- javne isprave izdate u matičnim uredima Grada Mostara i Općine Čitluk
(npr. izvadak iz matične knjige rođenih, vjenčanih, umrlih, uvjerenje o slobodnom bračnom stanju, uvjerenje o državljanstvu, i sl.),
- uverenje da se ne vodi kazneni postupak koje izdaje Kantonalni/Županijski sud u Mostaru,
- potvrde i uvjerenja da ne prolazi kroz kaznenu evidenciju MUP-a izdatu od Policijske uprave Mostar i Čitluk,
- potvrda o putovanju maloljetne osobe u drugu državu, potvrde o životu umirovljenika izdate od strane nadležnih organa Grada Mostara i Općine Čitluk
- prijevodi  ovlaštenih sudskih tumača za strane jezike sa liste sudskih tumača.

Isprave koje dolaze iz inozemstva i koje su namjenjene za uporabu u Bosni i Hercegovini ovjeravaju se po posebno donsenim propisima i to:
- ukoliko isprava dolazi iz zemlje koja je potpisnica Haške konvencije obvezno mora sadržavati Apostille pečat ovlaštenog organa te države
- ukoliko isprava dolazi iz zemlje koja nije potpisnica Haške konvencije mora biti ovjerena od strane Ministarstva vanjskih polsova te zemlje i nadovjerena od strane veleposlanstva BiH u toj zemlji ako je tamo imamo.

Bosna i Hercegovina sa određenim zemljama kao što su Hrvatska, Srbija i Crna Gora ima potpisan ugovor o međusobnom priznanju javnih ispava, odnosno međudržavni sporazum o pravnoj pomoći u kaznenim i građanskim stvarima, te iz tih zemalja nije potrebna ovjera Apostille pečatom da bi isprava bila upotrebljena u BiH, a što važi i obratno.

Od nadovjere Apostille pečatom izuzeti su: osobne iskaznice, vozačke dozvole, prometne dozvole i putovnice, kao i akreditacije. Uzuzetno se, po zahtjevu stranke, može izvršiti nadovjera preslika ovih identifikacionih isprava.


Kako uraditi nadovjeru za inozemstvo

1. Prigodom dolaska u sud obvezno je ponijeti: osobnu iskaznicu ili putnu ispravu, originalni prijevod  isprave koju želite nadovjeriti, a također i originalni prijevod isprave na jeziku države u kojoj će se koristiti ukoliko je urađen od strane ovlaštenih sudskih tumača.
Sud vrši nadovjeru na originalnoj ispravi.

2. Ukoliko se želi nadovjeriti prijevod, isti mora biti  sačinjen od strane ovlaštenog sudskog tumača. Lista sudskih tumača nalazi se u Sudu i dostupna je na ovoj web stranici, a možete je dobiti i kod višeg referenta za ovjere.

3. Nakon što ste pribavili isprave donesite ih u sud i predajte višem referentu za ovjeru isprava koji će izvršiti nadovjeru Apostille pečatom.

4. Za jedan primjerak dokumenta koji želite nadovjeriti uplaćujete sudsku pristojbu u iznosu od 9,00 KM.

Sve dodatne informacije možete dobiti izravno od višeg  referenta za ovjere u pisarni ili putem telefona 036/580-072.

Radno vrijeme za predaju isprava za nadovjeru je svaki radni dan (ponedjeljak-petak) od 9,00 da 13,00 sati.

Obzirom da Apostille nadovjeru obvezno potpisuje sudac, mora se sačekati dok sudac potpiše nadovjeru, te Vas molimo za strpljenje i razumijevanje.


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Hrvatskom

Povratak na vrh