Početna stranica Portala pravosuđa BiHOpćinski sud u Ljubuškom

mail print fav manja slovaveca slova

Uvid u predmete

Stranke u postupku i njihovi punomoćnici mogu pregledati predmete uz podneseni zahtjev.

Stranka je dužna da podnese zahtjev za uvid u predmet koja sadrži broj predmeta. Referent za upravaljanje predmetima nakon odobrenja zahtjeva od strane uređujućeg suca  informira stranku o vemenu kada je predmet moguće pregledati.  

Pregled/uvid u predmet može se vršiti svaki radni dan u dogovorenom periodu za vrijeme rada suda.

Za kopiranje sudskih predmeta/spisa potrebno je odobrenje nadležnog suca. Za kopiranje sudskih predmeta/spisa plaća se iznos  prema zakonskoj odredbi u iznosu od 0,50 KM po stranici.

Osobama koje imaju opravdan interes za određeni predmet može se dopustiti razmatranje i prepisivanje pojedinih spisa, uz podneseni zahtjev.

 

Pristup sudskim pismenima putem interneta

Prilikom pokretanja sudskog postupka, službenici u pisarnicama sudova će, na osobni zahtjev stranke, izdavati “Potvrdu o izdavanju koda”, na kojoj su ispisani Broj sudskog predmeta (BSP), koji jednoznačno označava svaki sudski predmet  i Jedinstveni pristupni kod (JPK), koji na jedinstven način identificira stranku u sudskom postupku. Stranke koje imaju pokrenut postupak pred sudom, svoju potvrdu koja sadrži JPK mogu dobiti od službenika u pisarni suda uz predočenje identifikacijskog dokumenta i BSP-a. (Letak i upustvo za koristenje web servisa nalaze se u pdf prilogu.)

 

 


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Hrvatskom

Povratak na vrh