Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Općinski sud u
Širokom Brijegu

mail print fav manja slovaveca slova

Kako sprovesti Ostavinski postupak?

Ostavinski postupak pokreće se po službenoj dužnosti u roku 30 dana kad sud primi smrtovnicu ili izvod iz matične knjige umrlih, odnosno s njima izjednačenu ispravu. Ostavinski postupak provodi Sud odnosno notar koji kao povjerenik suda počevši od 09.01.2015. godine, kao dana stupanja na snagu Zakona o nasljeđivanju F BiH (Službene novine F BiH, broj 80/14, u daljem tekstu ZON). Prava stranaka u vezi s nasljeđivanjem cijenit će se po zakonu koji se primjenjivao u trenutku otvaranja nasljedstva.

Prijedlog za raspravljanje naknadno pronađene imovine, koja se pronađe nakon  pravomoćnosti rješenja o nasljeđivanju, koje je doneseno prije stupanja na snagu odnosno prije početka primjene ZON-a, podnosi se sudu. U tom slučaju sud neće ponovno provoditi ostavinsku raspravu, nego će ovu imovinu novim (dopunskim) rješenjem rasporediti na osnovu prije donesenog rješenja o nasljeđivanju, osim ako se neki od nasljednika odrekao nasljedstva ili svoj nasljedni dio ustupio sunasljedniku.

Pristojba na rješenje o nasljeđivanju po kojem je postupao notar i ostale radnje od strane notara uplaćuju se notaru.

Sudska pristojba na dopunsko rješenje o nasljeđivanju uplaćuje se na račun primatelja-Ministarstvo Financija Županije Zapadnohercegovačke-Riznica Ljubuški, koji se vodi kod UniCredit Banka–Poslovnica Ljubuški, sa naznakom vrste prihoda: 722221, Općina: 054.


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Hrvatskom

Povratak na vrh

 

Kako mogu dobiti informacije o predmetu?

10.11.2009.

Informacijama o predmetu možete dobiti u pisarnici Suda gdje se nalaze djelatnici koji imaju pristup CMS aplikaciji. Kroz tu aplikaciju se vode svi postupci u Sudu.
Osnovne podatke o predmetu tipa: "broj predmeta, stranke u predemetu, podnesci u predmetu, zakazano ročište i slično" možete dobiti od tog djelatnika, a ako Vam je potreban uvid u spis onda će Vas uputiti do šefa sudske pisarnice koji će Vam omogućiti uvid u Predmet po propisanim pravilima.


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Hrvatskom

Povratak na vrh

 

Kako mogu doći na razgovor kod Predsjednika suda?

Stranke koje žele prijem kod predsjednika suda potrebno je da podnesu pismeni zahtjev sa navođenjem razloga za prijem kod predsjednika suda, sa eventualnom naznakom broja predmeta ili naznakom imena stranaka na koje se predmet odnosi.
Predsjednik suda cijeni opravdanost prijave i određuje slobodne termine za prijem stranaka kod predsjednika suda.
Stranke izvan sjedišta suda iz opravdanih razloga mogu se primiti i drugim radnim danom ukoliko se ocijeni da je njihov zahtjev opravdan i traži hitno postupanje, o čemu odlučuje predsjednik suda.


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Hrvatskom

Povratak na vrh

 

Kako mogu doći do suca u postupku?

Do suca koji sudi u Vašem postupku nije dozvoljeno dolaziti bez poziva ili suprotne stranke u postupku, osim po posebnom odobrenju predsjednika suda.


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Hrvatskom

Povratak na vrh