Početna stranica Portala pravosuđa BiHOpćinski sud u Livnu

mail print fav manja slovaveca slova

Uvjerenja i potvrde

Uvjerenje o ne vođenju kaznenog postupka

 

Općinski sud u Livnu kao i odjeljenja suda u Tomislavgradu i Drvaru izdaju Uvjerenja o ne vođenju kaznenog postupka za fizičke i pravne osobe. Ovim uvjerenjem se dokazuje da se protiv fizičke ili pravne osobe vodi ili ne vodi kazneni postupak i uvjerenje se izdaje na osnovu podataka unesenih u CMS.

Zahtjevi za izdavanje uvjerenja predaju se u Općinskom sudu u Livnu u uredu broj 401, a u odjeljenjima u Tomislavgradu i Drvaru u Pisarnici suda.

Prilikom podnošenja zahtjeva potrebno je imati važeću osobnu iskaznicu ili putovnicu.

Zahtjev za izdavanje uvjerenja možete preuzeti na web stranici i čitko i sa točni podacima popunjen zahtjev predati na provjeru.

Zahtjev također možete popuniti i u prostorijama suda odnosno odjeljenja suda.

 

Sudska pristojba za neuposlene se ne naplaćuje dok je za uposlene potrebno plati sudsku pristojbu u iznosu od 15,00 KM.

Sudska pristojba za pravne osobe se naplaćuje u iznosu od 15,00 KM.

 

Uvjerenje iz prekršajne evidencije

 

Općinski sud u Livnu kao i odjeljenja suda u Tomislavgradu i Drvaru izdaju Uvjerenja iz prekršajne evidencije za fizičke i pravne osobe. Ovim uvjerenjem se dokazuje da se protiv fizičke ili pravne osobe vodi ili ne vodi prekršajni postupak i uvjerenje se izdaje na osnovu podataka unesenih u Registar novčanih kazni i prekršajne evidencije.

 

Zahtjev za izdavanje uvjerenja iz prekršajne evidencije predaju se u uredu broj 106 u Općinskom sudu u Livnu ili u odjeljenju suda u Drvaru u uredu broj 5 ili u odjeljenju suda u Tomislavgradu u uredu broj 8.

Sudska pristojba za uvjerenje se plaća u iznosu od 15,00 KM i nakon uplate potrebno je dostaviti uplatnicu u urede.

 

Podaci koje je potrebno navesti u zahtjevu su sljedeći:

 

1.      Za zahtjev za fizičke osobe:

-          Ime i prezime

-          Ime i prezime roditelja

-          Djevojačko prezime majke

-          Datum i mjesto rođenja

-          Adresa i mjesto prebivališta

-          JMBG

-          Broj osobne karte i mjesto izdavanja

-          Datum i svrha traženja uvjerenja

-          Vlastoručan potpis osobe koja traži izdavanje uvjerenja

 

2.      Za zahtjev pravne osobe:

-          Naziv i sjedište pravne osobe

-          Ime i prezime odgovorne osobe

-          Identifikacijski broj

-          Datum i svrha traženja uvjerenja

-          Vlastoručan potpis osobe koja traži izdavanje uvjerenja

 

Potvrda da protiv gospodarskog/privrednog društva nije pokrenut postupak stečaja ili likvidacije

 

Općinski sud u Livnu izdaju Potvrdu da gospodarsko/privredno društvo nije pod stečajem ili likvidacijom te nije pod postupkom za proglašenje stečaja niti je pod postupkom za izdavanje naloga za prisilnu likvidaciju.

Zahtjev za dobivanje potvrde se predaje u sobu broj 101 te nakon izvršene provjere i nakon uplate sudske pristojbe u iznosu od 15,00 KM i dostavljanja uplatnice izdaje se Potvrda  da protiv tvrtke/firme nije pokrenut stečajni postupak ili likvidacija.

 

Potvrda da gospodarsko/privredno društvo nije u kaznenom postupku

 

Općinski sud u Livnu više NE IZDAJE  Potvrdu da gospodarsko/privredno društvo nije u kaznenom postupku osuđeno pravomoćnom sudskom presudom za kaznena djela organiziranog kriminala, korupciju, prijevaru i pranje novca u skladu sa važećim propisima u Bosni i Hercegovini .

Ovu potvrdu izdaje SUD BiH te je potrebno njima se obratiti putem maila ili fax-a.

 

Napomena:

Izmjenama Pravilnika o unutarnjem sudskom poslovanju i objavom u Službenom glasniku broj 54/17 došlo je do promjene mjesta izdavanja Uvjerenja o ne vođenju kaznenog postupka gdje je sada omogućeno izdavanje uvjerenja u bilo kojem Općinskom ili Osnovnom sudu u Bosni i Hercegovini te je izdavanje uvjerenja prebačeno sa Kantonalni/Županijskih sudova na Općinske/Osnovne sudove.

 

Primatelj: PRORAČUN HBŽ
Svrha uplate: SUDSKA PRISTOJBA
Vrsta prihoda: 722221
Broj računa: 1610200033560061
Budžetska organizacija: 1402001
Općina: 055

 


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Hrvatskom

Povratak na vrh

 

Uplata novčanih kazni

23.07.2010.

NOVČANU KAZNU uplatite uplatnicom na račun broj: 3389002211529491
Proračun FBiH.
Vrsta prihoda: 723113.
Budžetska organizacija: 1402001.
Poziv na broj 68 0 – upisujete broj predmeta pod kojim se vodi na sudu
U navedeno polje «Samo za javne prihode» upisati broj 4281120920000


 
Troškove kaznenog postupka-Paušal   uplatite na broj računa 1610200033560061
Proračun HBŽ.
Vrsta prihoda: 722611.
Budžetska organizacija: 1402001.
Poziv na broj 68 0 - upisujete broj predmeta pod kojim se vodi na sudu
U navedeno polje «Samo za javne prihode» upisati broj 4281120920000.


 
Ako gornji iznos ne uplatite u navedenom roku, naplata troškova postupka izvršit će se prinudnim putem.

 U slučaju nenaplativosti novčane kazne, ova će se kazna zamijeniti kaznom zatvora računajući za svaki započetih 50,00 KM novčane kazne jedan dan zatvora.
O izvršenoj uplati dostavite primjerak uplatnice ovom sudu pozivom na gore istaknuti poslovni broj.


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Hrvatskom

Povratak na vrh