Početna stranica Portala pravosuđa BiHОсновни суд у Бања Луци

mail print fav manja slovaveca slova

Захтјев за издавање увјерења о невођењу кривичног поступка ФИЗИЧКО ЛИЦЕ

На овој страници можете преузети захтјев за издавање увјерења о невођењу кривичног поступка, за физичко лице.


Вијест је изворно написана на језику: Srpskom

Повратак на врх

 

ОБАВЈЕШТЕЊЕ СТРАНКАМА

ОБАВЈЕШТЕЊЕ СТРАНКАМА :

ИЗДАВАЊЕ УВЈЕРЕЊА О НЕВОЂЕЊУ КРИВИЧНОГ ПОСТУПКА ЗА ФИЗИЧКА И ПРАВНА ЛИЦА

 

 

У складу са пројектом "Консолидације и даљег развоја правосудног комуникационог и информационог система - ИПА 2012/2013", који проводи ВСТВ БиХ,  а који се тренутно имплементира у свим судовима и тужилаштвима у БиХ, уведене су бројне новине у ЦМС/ТЦМС систему. Сагласно наведеном, а у складу са Правилником о ЦМС-у („Службени гласник БиХ“, број: 04/16 и 37/16) и чланом 49. Правилника о унутрашњем судском пословању Републике Српске („Службени гласник РС“, број: 9/14, 71/71), којим је предвиђено да увјерења о вођењу/невођењу кривичног поступка издају основни судови у Републици Српској, без обзира на пребивалиште физичког лица, сједиште правног лица или боравиште страног лица које подноси захтјев.

 

Имајући то у виду, Основни суд у Бањој Луци издаје увјерења према новоформираним правилима, а све у циљу примјене нове генерације ЦМС/ТЦМС система у пракси.

 

За сва додатна питања и консултације стојимо на располагању.


Вијест је изворно написана на језику: Srpskom

Повратак на врх

 

Захтјев за издавање увјерења о невођењу кривичног поступка ПРАВНА ЛИЦА

На овој страници можете преузети Захтјев за издавање увјерења о невођењу кривичног поступка за правна лица.


Вијест је изворно написана на језику: Srpskom

Повратак на врх

 

Увјерења која се могу добити у Основном суду у Бањој Луци

УВЈЕРЕЊА

КОЈА СЕ МОГУ ДОБИТИ У

ОСНОВНОМ СУДУ У БАЊОЈ ЛУЦИ

 

- увјерења у вези прекршајног поступка за правна и физичка лица (да ли је прекршајно кажњаван, да ли се води прекршајни поступак и да ли је изречена заштитна мјера забране обављања дјелатности) – такса 15,00 КМ

 

главни улаз, пријемна сала, шалтер број  10 – референт Александра Тодоровић

 

- увјерења да ли се води кривични поступак за правна и физичка лица - такса 15,00 КМ

 

главни улаз, приземље, канцеларија број  9 – референт Јасна Бојић

 

-увјерења да ли се води ванпарнични, извршни поступак за правна и физичка лица - такса 15,00 КМ

-увјерења да ли је вођен или се води парнични поступак за правна и физичка лица

       (за накнаду штете, за откуп стана) - такса 15,00 КМ

 

главни улаз, пријемна сала, шалтер број  8 и 9 – референт Биљана Малетић

 

- увјерења са подацима из Регистра новчаних казни - такса 15,00 КМ

 

главни улаз, приземље, канцеларија број 15 –  референт Радмила Павловић

 

УПУТЕ ЗА УПЛАТУ ТАКСЕ:

 

- сврха дознаке – такса

- прималац – јавни приход РС,

- жиро рачун – 562-099-00000556-87

- врста прихода 722211

- Општина 002

- буџетска организација 1060001

 

ДА БИСТЕ БРЗО И ЈЕДНОСТАВНО ДОБИЛИ УВЈЕРЕЊЕ ПОТРЕБНО ЈЕ:

 

Понијети личну карту (за правна лица потребни су – ЈИБ и матични број.

Испунити образац за издавање увјерења које можете преузети са линка овог суда или у пријемној канцеларији суда (главни улаз, приземље)

Приложити доказ о уплати судске таксе у износу од 15,00 КМ, по тарифном броју 24. Закона о судским таксама („Сл. гласник РС“, бр. 73/08, 49/09, 67/13, 63/14,  и 66/18).

Попуњен образац са судском таксом предати раднику пријемне канцеларије суда од којег можете добити и све додатне информације.

 

Радно вријеме за пријем захтјева за издавање увјерења је сваким радним даном од 8,00 до 16,00 сати у Пријемној шалтер сали Основног суда у Бањој Луци (главни улаз за странке – од стране Алеје Светог Саве.

  

Радно вријеме суда од 8,00 до 16,00 сати.

Пауза је од 10,00 до 10,30 сати. 

 

Основни суд у Бањој Луци, улица Владике Платона број 2, 78 000 Бања Лука,

Тел.: +387 51 314-499 / ФАX: +387 51 312-147, Република Српска, БиХ

 


Вијест је изворно написана на језику: Srpskom

Повратак на врх