Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Osnovni sud u
Mrkonjić Gradu

mail print fav manja slovaveca slova

O uvjerenjima i potvrdama

Sud izdaje uvjerenja odnosno druge isprave o činjenicama o kojima vodi službenu evidenciju, a saglasno sa podacima iz službene evidencije. Tako izdata uvjerenja imaju snagu javne isprave.

Uvjerenja koja izdaje sud su:

  1. Uvjerenje da se ne vodi krivični postupak,
  2. Uvjerenje da se ne vodi prekršajni postupak,
  3. Uvjerenje da nije izrečena zaštitna mjera zabrana obavljanja djelatnosti,
  4. Uvjerenje za učešće na tenderu. 

Sud izdaje i druga uvjerenja, odnosno druge isprave o činjenicama o kojima ne vodi službenu evidenciju, ako je to određeno zakonom, ali u tom slučaju činjenice se utvrđuju u postupku koji je propisan zakonom.

Uvjerenja i druge isprave izdaju se na pismeni zahtjev stranke.

Obrazac zahtjeva može se dobiti u prijemnoj kancelariji suda ili preuzeti na ovoj stranici, u sekciji „Prateći dokumenti“.

Za podnesak kojim se traži izdavanje uvjerenja plaća se taksa u iznosu od 5,00 KM a za izdato uvjerenje plaća se taksa u iznosu 10,00 KM, po tarifnom broju 24. Zakona o sudskim taksama ("Službeni glasnik RS", broj 73/08).


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Srpskom

Povratak na vrh

 

Uvjerenje da se ne vodi krivični postupak

Ovim uvjerenjem dokazujete da se protiv vas ne vodi krivični postupak pred Osnovnim sudom u Mrkonjić Gradu.

Za dobijanje uvjerenja potrebno je podnijeti Zahtjev za izdavanja uvjerenja, koji možete dobiti u prijemnoj kancelariji suda (soba broj 1) ili preuzeti ovdje.

Za podnesak kojim se traži izdavanje uvjerenja plaća se taksa u iznosu od 5,00 KM a za izdato uvjerenje plaća se taksa u iznosu 10,00 KM, po tarifnom broju 24. Zakona o sudskim taksama ("Službeni glasnik RS", broj 73/08).

Na osnovu uvjerenja izdatog od strane ovog suda, neophodno je zatražiti isto takvo uvjerenje od strane Okružnog suda u Banjaluci, za koje se ne plaća taksa.


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Srpskom

Povratak na vrh

 

Uvjerenje da nije izrečena zaštitna mjera obavljanja djelatnosti

Ovim uvjerenjem dokazujete da nije izrečena zaštitna mjera zabrane obavljanja određene djelatnosti od strane Osnovnog suda u Mrkonjić Gradu.

Za dobijanje uvjerenja potrebno je podnijeti Zahtjev za izdavanja uvjerenja, koji možete dobiti u prijemnoj kancelariji suda (soba broj 1) ili preuzeti iz sekcije Prateći dokumenti vijesti O uvjerenjima i potvrdama.

Za podnesak kojim se traži izdavanje uvjerenja plaća se taksa u iznosu od 5,00 KM a za izdato uvjerenje plaća se taksa u iznosu 10,00 KM, po tarifnom broju 24. Zakona o sudskim taksama ("Službeni glasnik RS", broj 73/08).


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Srpskom

Povratak na vrh

 

Uvjerenja za učešće na tenderu

Za učešće na tenderu sud izdaje uvjerenje da podnosilac zahtjeva nije proglašen krivim za ozbiljan profesionalni prekršaj od strane nadležnog suda  u periodu od pet godina koji je prethodio datumu podnošenja zahtjeva ili ponude.

Za dobijanje uvjerenja potrebno je podnijeti Zahtjev za izdavanja uvjerenja, koji možete dobiti u prijemnoj kancelariji suda (soba broj 1) ili preuzeti iz sekcije Prateći dokumenti vijesti O uvjerenjima i potvrdama.

Za podnesak kojim se traži izdavanje uvjerenja plaća se taksa u iznosu od 5,00 KM a za izdato uvjerenje plaća se taksa u iznosu 10,00 KM, po tarifnom broju 24. Zakona o sudskim taksama ("Službeni glasnik RS", broj 73/08).


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Srpskom

Povratak na vrh

 

Uvjerenje da se ne vodi prekršajni postupak

Ovim uvjerenjem dokazujete da se protiv vas ne vodi prekršajni postupak pred Osnovnim sudom u Mrkonjić Gradu.

Za dobijanje uvjerenja potrebno je podnijeti Zahtjev za izdavanja uvjerenja, koji možete dobiti u prijemnoj kancelariji suda (soba broj 1) ili preuzeti ovdje.

Za podnesak kojim se traži izdavanje uvjerenja plaća se taksa u iznosu od 5,00 KM a za izdato uvjerenje plaća se taksa u iznosu 10,00 KM, po tarifnom broju 24. Zakona o sudskim taksama ("Službeni glasnik RS", broj 73/08).


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Srpskom

Povratak na vrh