Početna stranica Portala pravosuđa BiHOsnovni sud u Prijedoru

mail print fav manja slovaveca slova

Izdavanje uvjerenja i potvrda

18.05.2009.

Sud izdaje uvjerenja odnosno druge isprave o činjenicama o kojima vodi službenu evidenciju a saglasno podacima iz službene evidencije. Tako izdata uvjerenja imaju snagu javne isprave.

Osnovni sud u Prijedoru izdaje slijedeća uvjerenja i potvrde:

  • uverenje da se protiv određenog lica ne vodi krivični postupak,
  • uvjerenje da se protiv određenog lica ne vodi prekršajni postupak i da nije prekršajno kažnjavan,
  • uvjerenje da nije izrečena zaštitna mjera zabrane obavljanja djelatnosti,
  • uvjerenje za učešće na tenderu.

Za izdavanje ovih uvjerenja i potvrda potrebno je podnijeti molbu uz dokaz o uplaćenoj sudskoj taksi.

Za podnesak kojim se traži izdavanje uvjerenja plaća se taksa u iznosu od 5.00 KM a za izdato uvjerenje plaća se taksa u iznosu 10.00 KM, po tarifnom broju 24. Zakona o sudskim taksama ("Službeni glasnik Republike Srpske" br. 73/08 i 49/09).

Popunjene molbe za potvrde i uvjerenja uz dokaz o uplati takse predaju se u kancelariji na koju stranke upućuje službenik na šalteru informacija, zavisno od toga koje se uvjerenje traži.

 

Uvjerenje o nevođenju krivičnog postupka

Ovim uvjerenjem dokazujete da protiv Vas nije podignuta optužnica koja je stala na pravnu snagu, a ni izrečena nepravosnažna osuđujuća presuda za krivična djela za koja se predviđa novčana kazna ili zatvor.

Uvjerenje o nevođenju krivičnog postupka izdaje se na osnovu evidencije sa krivičnog upisnika Osnovnog suda u Prijedoru.

Da biste brzo i jednostavno dobili uvjerenje da se ne vodi krivični postupak protiv Vas, potrebno je da:

  • ponesete ličnu kartu ili drugi identifikacioni dokument,
  • u knjižari kupite obrazac Uvjerenja o nevođenju krivičnog postupka,
  • ispunite samo desnu unutrašnju stranu obrasca,
  • uplatite taksu,
  • i popunjeni obrazac uz dokaz o uplaćenoj taksi predate u kancelariju br. 11 u prizemlju suda.

Za podnesak kojim se traži izdavanje uvjerenja plaća se taksa u iznosu od 5.00 KM a za izdato uvjerenje plaća se taksa u iznosu 10.00 KM, po tarifnom broju 24. Zakona o sudskim taksama ("Službeni glasnik Republike Srpske" br. 73/08 i 49/09).

Uredno predani zahtijevi obradiće se istoga dana i poslati Okružnom sudu Banjaluka.Po isteku od minimum 5 dana se može podići uvjerenje u pisarnici suda, ili ukoliko stranka želi može lično odnijeti svoj obrazac u Okružni sud u Banjaluci.

* pogledati oslobađanje od plaćanja takse

 

Uvjerenje o nevođenju prekršajnog postupka

Ovim uvjerenjem dokazujete da se protiv vas ne vodi prekršajni postupak pred Osnovnim sudom u Prijedoru.

Obrazac Zahtjeva za izdavanje uvjerenja se preuzima u pisarnici prekršajnog odjeljenja, soba 4, prizemlje suda gdje se u dogovoru sa radnicima pisarnice određuje način preuzimanja uvjerenja.

Uredno predani zahtijevi obradiće se istoga dana.

Za podnesak kojim se traži izdavanje uvjerenja plaća se taksa u iznosu od 5.00 KM a za izdato uvjerenje plaća se taksa u iznosu 10.00 KM, po tarifnom broju 24. Zakona o sudskim taksama ("Službeni glasnik Republike Srpske" br. 73/08 i 49/09).

* pogledati oslobađanje od plaćanja takse

 

Uvjerenje da nije izrečena zaštitna mjera zabrane obavljanja djelatnosti

Ovim uvjerenjem dokazujete da protiv Vas nije izrečena zaštitna mjera zabrane obavljanja određene djelatnosti od strane Osnovnog suda u Prijedoru.

Obrazac Zahtjeva za izdavanje uvjerenja možete preuzeti u pisarnici prekršajnog odjeljenja, soba 4, prizemlje suda gdje se u dogovoru sa radnicima pisarnice određuje način preuzimanja uvjerenja.

Za podnesak kojim se traži izdavanje uvjerenja plaća se taksa u iznosu od 5.00 KM a za izdato uvjerenje plaća se taksa u iznosu 10.00 KM, po tarifnom broju 24. Zakona o sudskim taksama ("Službeni glasnik Republike Srpske" br. 73/08 i 49/09).

* pogledati oslobađanje od plaćanja takse

 

Uvjerenja za učešće na tenderu

Za učešće na tenderu sud izdaje uvjerenje da podnosilac zahtjeva nije proglašen krivim za ozbiljan profesionalni prekršaj od strane nadležnog suda u periodu od pet godina koji je prethodio datumu podnošenja zahtjeva ili ponude.

Za dobijanje uvjerenja potrebno je podnijeti Zahtjev za izdavanja uvjerenja, koji možete dobiti u prijemnoj kancelariji suda.

Za podnesak kojim se traži izdavanje uvjerenja plaća se taksa u iznosu od 5.00 KM a za izdato uvjerenje plaća se taksa u iznosu 10.00 KM, po tarifnom broju 24. Zakona o sudskim taksama ("Službeni glasnik Republike Srpske" br. 73/08 i 49/09).

* pogledati oslobađanje od plaćanja takse


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Srpskom

Povratak na vrh