Početna stranica Portala pravosuđa BiHOsnovni sud u Prijedoru

mail print fav manja slovaveca slova

Protok predmeta 2010

Protok predmeta u Osnovnom sudu u Prijedoru započinjemo pregledom rezultata za period od 1.1.2010. do 31.12.2010. godine:

 

Vrsta predmeta

Broj neriješenih predmeta sa 1.1.2010.

Broj primljenih predmeta tokom 2010.

Ukupan broj predmeta u radu tokom 2010.

Broj riješenih predmeta tokom 2010.

Broj neriješenih predmeta sa 31.12.2010.

 

I

II

III = I + II

IV

V = III - IV

Parnični referat

2192

1142

3334

1627

1707

Privredni referat

0

0

0

0

0

Krivični referat

212 

3053

3265

2999

266

Izvršni referat

5880

599

6479

2623

3856

Vanparnični referat

2910

2748

5658

2227

3431

Registracija poslovnih subjekata

0

0

0

0

0

Prekršajno odjeljenje

1238

1299

2537

1798

739

ZK predmeti

168

8271

8439

8274

165

UKUPNO

12600

17112

29712

19548

10164


Ostvarena kolektivna norma suda: 146,0%
Kvalitet rada suda: potvrđene odluke 75%, preinačene odluke 12 i ukinute odluke 13%


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Srpskom

Povratak na vrh

 

Protok predmeta

Protok predmeta u Osnovnom sudu u Prijedoru započinjemo pregledom rezultata za period od 1.1.2008. do 31.12.2008. godine:

 

Vrsta predmeta

Broj neriješenih predmeta sa 1.1.2008.

Broj primljenih predmeta tokom 2008.

Ukupan broj predmeta u radu tokom 2008.

Broj riješenih predmeta tokom 2008.

Broj neriješenih predmeta sa 31.12.2008.

 

I

II

III = I + II

IV

V = III - IV

Parnični referat

2397

1444

3841

1543

2298

Privredni referat

0

0

0

0

0

Krivični referat

460 

2787

3247

2850

397

Izvršni referat

4738

19457

24240

1067

23173

Vanparnični referat

1861

2091

3952

1838

2114

Registracija poslovnih subjekata

0

0

0

0

0

Prekršajno odjeljenje

6374

3191

9565

6111

3454

ZK predmeti

220

3096

3316

3014

302

UKUPNO

16095

32066

48161

16423

31738


Ostvarena kolektivna norma suda: 138,0%
Kvalitet rada suda: 82,1%


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Srpskom

Povratak na vrh