Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Osnovni sud
Brčko Distrikta BiH

mail print fav manja slovaveca slova

Elektronska zemljišna knjiga Brčko distrikta BiH

DOBRO DOŠLI NA PORTAL ELEKTRONSKE ZEMLJIŠNE KNJIGE BRČKO DISTRIKTA BIH!

Na ovoj stranici možete izvršiti uvid u bazu digitalizovanih zemljišnoknjižnih podataka o nepokretnostima u Brčko distriktu BiH.

Baza sadrži:
  • podatke iz katastarskih opština u kojima je završen postupak izlaganja nekretnina/postupak komasacije,
  • podatke iz katastarskih opština/dijelova opština koji su do sada ručno uneseni iz zemljišnih knjiga privremenog registra (PR REG) i zemljišnih knjiga starog premjera (SP).
Podaci prikazani na ovoj web stranici su isključivo informativnog karaktera, a prikazani zemljišnoknjižni uložak nema snagu javne isprave. Zemljišnoknjižni izvod kao javnu ispravu možete pribaviti isključivo u zemljišnoknjižnoj kancelariji Osnovnog suda Brčko distrikta BiH.

Bazi možete pristupiti OVDJE


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh

 

 

Zemljišne knjige

03.11.2010.

Zemljišne knjige se vode ručno ili elektronski. Zemljišna knjiga je javna. Uvid u zemljišne knjige, pripadajuće akte i sve pomoćne spise je dozvoljen i svako može dobiti iz njih izvode, kopije i prepise ako za pojedine podatke nije drugačije određeno. Niko se ne može pozivati na to da mu nije bila poznata sadržina upisa u zemljišne knjige.

 

Upis u zemljišne knjige


Upis u zeljišnu knjigu dopustiti će se samo na osnovu isprava sastavljenih u obliku propisanom za njihovu valjanost. Iz isprave mora biti vidljiv pravni osnov za upis prava kao u za upis promjene, ograničenja ili prestanak prava. U ispravi mora biti navedena tačna oznaka zemljišta i prava za koje se upis zahtjeva.

Uz prijedlog za upis potrebno je priložiti ispravu odnosno isprave na osnovu kojih se predlaže upis i dokaz o plaćenoj sudskoj taksi.

Taksa se plaća na žiro račun budžeta BD broj 5520001826762457, vrsta prihoda: 722221, budžetska organizacija 1202001.


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh

 

Zemljišnoknjižni izvadak i ostala uvjerenja i potvrde

Taksa za zemljišnoknjižni izvadak iznosi 10,00 KM.

Prilikom podnošenja zahtjeva za izdavanje zemljišnoknjižnog izvoda potrebno je navesti broj ZK uloška, katastarsku opštinu, broj katastarske parcele ili podatke o upisanom nosiocu stvarnog prava. Ove podatke stranke mogu saopštiti telefonom na broj  049/216-499.

Za ostala uvjerenja ili potvrde potreban je zahtjev i taksa u iznosu od 5,00KM.


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh

 

Dokumentacija potrebna za pojedine upise u zemljišne knjige

Ugovor o poklonu, ugovor o kupoprodaji i ugovor o zamjeni

- prijedlog,

- ugovor 

- taksa u iznosu od 80,00 KM

Dioba nekretnina

- prijedlog,

- isprava na osnovu koje se predlaže upis,

- taksa u iznosu od 30,00 KM

Ugovor o doživotnom izdržavanju

- prijedlog,

- ugovor o doživotnom izdržavanju, 

- izvod iz matične knjige umrlih za primaoca izdržavanja,

- taksa u iznosu od 80,00 KM

Hipoteka

- prijedlog,

- ugovor o zasnivanju založnog prava,

- taksa u iznosu od 80,00 KM

Upis zabilježbe

- prijedlog,

- isprava koja je osnov za upis zabilježbe,

- taksa u iznosu od 30,00 KM

Upis predbilježbe

- prijedlog,

- isprava koja je osnov za upis predbilježbe,

- taksa u iznosu od 30,00 KM

Brisanje hipoteke

- prijedlog,

- isprava na osnovu koje se predlaže brisanje

- taksa u iznosu od 30,00 KM

Brisanje doživotnog prava uživanja

- prijedlog,

- izvod iz matične knjige umrlih za lice koje je upisano sa pravom doživotnog uživanja

- taksa u iznosu od 30,00 KM

Provođenje elaborata o etažiranju

- prijedlog,

- elaborat o etažiranju koji mora biti ovjeren od strane Odjeljenja za javnu sigurnost Vlade BD BiH,

- potvrda o plaćenoj renti,

- taksa u iznosu od 80,00 KM


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh