Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Osnovni sud
Brčko Distrikta BiH

mail print fav manja slovaveca slova

Medijacija

Medijacija je postupak u kojem treća neutralna osoba (MEDIJATOR) pomaže strankama u nastojanju da postignu obostrano prihvatljivo rješenje spora. 

Medijator uspostavlja i olakšava razgovor između stranaka, kako bi one postigle ovaj cilj. Medijator ne donosi odluke o tome kako će spor biti riješen. 

U toku procesa svaka strana u sporu može iznijeti svoje stavove, pojasniti kako trenutni spor utiče na nju, te kakve bi opcije zadovoljile njene interese. Medijator će pažljivo slušati, usmjeravati stranke da razgovaraju o ključnim pitanjima, uočavati zajednička stanovišta i interese stranaka i pomagati strankama da na njima baziraju svoj dogovor. 

Medijacija je povoljna za stranke 

Stranke same dolaze do rješenja, što povećava opredjeljenost za provođenje dogovora.

Mišljenja i vrijednosti stranaka se uvažavaju.

Medijacija stvara pozitivnu atmosferu i pomaže izgradnji odnosa.

Medijacija je brza i efikasna. Spor je moguće riješiti u toku nekoliko dana ili sedmica.

Medijacija je jeftinija u odnosu na druge postupke rješavanja sporova.

Informacije iznesene u postupku medijacije su povjerljive.

Iskustva drugih zemalja su pokazala da, čak iako stranke ne postignu sporazum na medijaciji, u kasnijim fazama rješavanja sporova ili u sudskom postupku lakše dolaze do rješenja.

Osnovni principi u postupku medijacije 

Dobrovoljnost - Strane u sporu dobrovoljno pokreću postupak medijacije i sudjeluju u postizanju sporazuma. 

Povjerljivost - Postupak medijacije je povjerljive prirode. Izjave stranaka iznesene u postupku medijacije ne mogu se bez odobrenja stranaka koristiti kao dokaz u bilo kojem drugom postupku. 

Jednakost stranaka - Stranke u postupku medijacije imaju jednaka prava. 

Neutralnost medijatora - Medijator posreduje na neutralan način, bez predrasuda u pogledu stranaka i predmeta spora.


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh