Početna stranica Portala pravosuđa BiHOsnovni sud u Foči

mail print fav manja slovaveca slova

Izdavanje uvjerenja i potvrda

10.11.2009.

Osnovni sud u Foči izdaje sljedeća uvjerenja i potvrde:

- uverenje da se protiv određenog lica ne vodi krivični postupak,
- uvjerenje da se protiv određenog lica ne vodi prekršajni postupak i da nije prekršajno kažnjavan,
- uvjerenje da lice nije lišeno roditeljskog prava,
- uverenje da nije vođen postupak lišenja poslovne sposobnosti,
- potvrda da je pokrenut, odnosno da nije pokrenut bračni spor.

Za izdavanje ovih uvjerenja i potvrda potrebno je podnjeti molbu uz dokaz o uplaćenoj sudskoj taksi.
Obrazac molbe može se dobiti na šalteru informacija.
Popunjene molbe za potvrde i uvjerenja uz dokaz o uplati takse predaju se na šalteru informacija gdje se i podižu.

Uvjerenje o nevođenju prekršajnog postupka
Ovim uvjerenjem dokazujete da proti Vas nije podnešen Zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka od strane nadležnog organa pred Osnovnim sudom u Foči. Obrazac Zahtjeva za izdavanje uvjerenja možete preuzeti na Informacionom pultu u zgradi Osnovnog suda u Foči.

Uvjerenje o zabrani obavljanja djelatnosti
Ovim uvjerenjem dokazujete da proti Vas nije izrečena zaštitna mjera zabrane obavljanja određene djelatnosti.Obrazac Zahtjeva za izdavanje uvjerenja možete preuzeti na Informacionom pultu u zgradi Osnovnog suda u Foči.

Uvjerenje o nevođenju krivičnog postupka
Ovim uvjerenjem dokazujete da protiv Vas nije podignuta optužnica koja je stala na pravnu snagu, a ni izrečena nepravosnažna osuđujuća presuda za krivična djela za koja se predviđa novčana kazna ili zatvor. Obrazac Zahtjeva za izdavanje uvjerenja možete preuzeti na Informacionom pultu u zgradi Osnovnog suda u Foči.

Uvjerenje o zabrani obavljanja djelatnosti
Ovim uvjerenjem dokazujete da protiv Vas nije izrečena zaštitna mjera zabrane obavljanja određene djelatnosti. Obrazac Zahtjeva za izdavanje uvjerenja možete preuzeti na Informacionom pultu u zgradi Osnovnog suda u Foči.


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Srpskom

Povratak na vrh