Početna stranica Portala pravosuđa BiHOsnovni sud u Foči

mail print fav manja slovaveca slova

Žalbe na sudske odluke

Prijem žalbi na odluke Osnovnog suda u Foči vrši se svaki radni dan od 07:00 do 15:00 časova, u Prijemnoj kancelariji ovog suda, a žalbe se zatim prosleđuju Okružnom sudu u Trebinju.

Stranka u postupku koja nije zadovoljna sudskom odlukom može uložiti žalbu nakon što joj je pismena sudska odluka dostavljena. Sudska odluka sadrži pouku o pravnom lijeku. Rok za izjavljivanje žalbe određen je u pravnoj pouci. Žalba se predaje u prostoriji za prijem pismena ovog suda na prvom spratu zgrade suda. Sud primjerak žalbe dostavlja protivnoj strani koja u roku od 8 dana od dana prijema može dostaviti odgovor na žalbu.
Cjelokupan spis predmeta se dostavlja Okružnom sudu Trebinje, koji je tog trenutka nadležan za taj predmet.

 


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Srpskom

Povratak na vrh