Početna stranica Portala pravosuđa BiHOsnovni sud u Foči

mail print fav manja slovaveca slova

Ovjere i prepisi dokumenata

U sudu se trenutno radi nadovjera dokumenata APOSTILLE pečatom za upotrebu dokumenata u inostranstvu i Ovjera ugovora o otkupu stanova koja će se vršiti do promjene Zakona o privatizaciji stanova.
Cijena ovjere APOSTILLE pečatom po dokumentu  je 15 KM.
Cijena Ovjere ugovora o otkupu stana je 105 KM.

Ovjera dokumenata vrši se u pisarnici Osnovnog suda u Foči od 07:00 do 15:00 časova, uz dokaz o uplati sudske takse.
Sudske takse za pojedine vrste isprava propisane su “Zakonom o sudskim taksama” koji se može pronaći u prilogu ove vijesti.

Ovjera sljedećih dokumenata je u nadležnosti Osnovnog suda:
- javne isprave (punomoći, izjave i sl.),
- diplome i svjedočanstva,
- isprave izdate u matičnim uredima (npr. izvadak iz matične knjige rođenih, matične knjige vjenčanih, matične knjige umrlih i slično),
- potvrde (npr. potvrda o slobodnom bračnom stanju,
- potvrda o nekažnjavanju izdata od policijske uprave,
- potvrda za putovanje maloljetnih lica u druge države,
- prijevodi sudskih tumača za strane jezike, potvrda o životu penzionera i sl.),
- punomoći, izjave i drugi srodni dokumenti.
Osim dokaza o uplati takse za ovjeru isprava potrebno je da priložite na uvid ličnu kartu ili putnu ispravu i original isprave koju želite ovjeriti.

Za korištenje stranih javnih isprava u međunarodnom pravnom prometu prethodno je potrebno provesti postupak njihove legalizacije, osim ako dvostranim i mnogostranim međunarodnim ugovorima nije utvrđeno drukčije. Postupku legalizacije podliježu i privatne isprave koje, nakon što su ovjerene pri nadležnom tijelu države u kojoj su sačinjene, dobivaju status javne isprave. Vrijedi naglasiti da se ovjeravanjem isprave potvrđuje vjerodostojnost pečata i potpisa službene osobe koji su stavljeni na ispravu, ali ne i njezin sadržaj.
Haška Konvencija o ukidanju potrebe legalizacije stranih javnih isprava, od 5. oktobra 1961. godine, pojednostavila je postupak legalizacije u odnosima između ugovornih stranaka, pa javna isprava podliježe jednom ovjeravanju nadležnog tijela države koja je ispravu izdala.
U praksi, isprave u smislu naznačene Haške Konvencije potvrdom “Apostille” ovjeravaju u pravilu općinski sudovi.
Međutim, ako između Bosne i Hercegovine i druge države ne postoji dvostrani ili mnogostrani ugovor, koji ukida ili olakšava legalizaciju, potrebno je isprave legalizirati/nadovjeriti u postupku pune legalizacije, u kojem sudjeluje i Ministarstvo vanjskih poslova Bosne i Hercegovine.
Eventualne dodatne informacije vezane za ovjere i prepise možete dobiti u upravi suda.


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Srpskom

Povratak na vrh