Početna stranica Portala pravosuđa BiHOsnovni sud u Foči

Protok predmeta u periodu - grupa IV

Ova grupa izvještaja omogućava uvid u protok predmeta u zadanom periodu, prema referatu i izdvojenim grupama pravnih osnova.

Institucija :
Referat :
Početak izvještajnog perioda :
Kraj izvještajnog perioda :
Tabelarni prikaz broja primljenih, riješenih i neriješenih predmeta u zadatom periodu za izdvojene grupe pravnih osnova Tabelarni prikaz broja primljenih, riješenih i neriješenih predmeta u zadatom periodu za izdvojene grupe pravnih osnova
Grafički prikaz broja primljenih i riješenih predmeta u zadatom periodu za izdvojene grupe pravnih osnova Grafički prikaz broja primljenih i riješenih predmeta u zadatom periodu za izdvojene grupe pravnih osnova