Početna stranica Portala pravosuđa BiHOsnovni sud u Foči

Neriješeni na dan - grupa I

Ova grupa izvještaja omogućava uvid u broj neriješenih predmeta na odabrani dan i zavisno od godine inicaranja predmeta.

Institucija :
Referat :
Na dan :
Tabelarni prikaz broja neriješenih predmeta na odabrani dan prema godini iniciranja predmeta Tabelarni prikaz broja neriješenih predmeta na odabrani dan prema godini iniciranja predmeta
Grafički prikaz procentualnog udjela neriješenih predmeta prema njihovoj starosti na odabrani datum Grafički prikaz procentualnog udjela neriješenih predmeta prema njihovoj starosti na odabrani datum