Početna stranica Portala pravosuđa BiHOsnovni sud u Foči

Neriješeni na dan - grupa II

Ova grupa izvještaja omogućava uvid u broj neriješenih predmeta na odabrani dan u pojedinim referatima.

Institucija :
Referat :
Na dan :
Tabelarni prikaz broja neriješenih predmeta na odabrani dan prema referatu i vrsti predmeta Tabelarni prikaz broja neriješenih predmeta na odabrani dan prema referatu i vrsti predmeta
Grafički prikaz broja neriješenih predmeta na odabrani datum prema vrsti predmeta Grafički prikaz broja neriješenih predmeta na odabrani datum prema vrsti predmeta