Početna stranica Portala pravosuđa BiHOsnovni sud u Foči

Statistika trajanja predmeta završenih u periodu

Ovaj izvještaj omogućava uvid u trajanje predmeta koji su završeni u zadanom periodu u pojedinim referatima i zavisno od vrste, faze i godine iniciranja predmeta.

Institucija :
Referat :
Početak izvještajnog perioda :
Kraj izvještajnog perioda :
Statistika trajanja predmeta koji su završeni u zadanom periodu prema referatu, vrsti, fazi i godini iniciranja predmeta Statistika trajanja predmeta koji su završeni u zadanom periodu prema referatu, vrsti, fazi i godini iniciranja predmeta