Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Centar za sudsku dokumentaciju

Neodređena vrijednosna obilježja nekih kaznenih djela u Kaznenom zakonu Federacije Bosne i Hercegovine

02.09.2010.

1. Zakonsko obilježje "veći iznos" kod:
- kaznenog djela: Lažna porezna prijava iz čl. 274. st. 2. KZ FBiH,

postoji kad ugrožena naplata većeg iznosa javnih prihoda kod navedenog kaznenog djela prelazi 15.000,00 (petnaest tisuća konvertibilnih maraka).


2. Zakonsko obilježje «znatna imovinska korist» kod:
- kaznenog djela: Iznuda iz čl. 295. st. 2.KZ FBiH,
- kaznenog djela: Ucjena iz čl. 296.st.2 KZ FBiH,

postoji kad vrijednost imovinske koristi pribavljene počinjenjem navedenih kaznenih djela prelazi 15.000,00 (petnaest tisuća konvertibilnih maraka).


3. Zakonsko obilježje «znatna imovinska šteta» kod:
- kaznenog djela: Nesavjesno poslovanje u privredi iz čl. 242. st. 1.KZ FBiH,

postoji kad vrijednost prouzročene imovinske štete prelazi 15.000,00 (petnaest tisuća konvertibilnih maraka).


4. Zakonsko obilježje «znatna šteta» kod:
- kaznenog djela: Nepostupanje po propisima za suzbijanje bolesti životinja i bilja iz čl. 310. st. 3. KZ FBiH, 
- kaznenog djela: Oštećenje, uništenje i nedopušteni izvoz spomenika kulture i zaštićenih objekata prirode iz čl. 321. st. 2. KZ FBiH, 
- kaznenog djela: nedopušteno vršenje istraživačkih radova i prisvajanje spomenika kulture iz čl. 322. st. 2. KZ FBiH,

postoji kad vrijednost prouzročene imovinske štete prelazi 15.000,00 (petnaest tisuća konverbitilnih maraka).


5. Zakonsko obilježje «stvar velike vrijednosti» kod:
- kaznenog djela: Teška krađa iz čl. 287. st. 2a. KZ FBiH,
- kaznenog djela: Zagađivanje stočne hrane ili vode za napajanje stoke iz čl. 312. st. 2. KZ FBiH,

postoji kad vrijednost ukradene stvari, ili imovinske štete prelazi 15.000,00 (petnaest tisuća konvertibilnih maraka).


6. Zakonsko obilježje "imovina većeg obima" kod:
- kaznenog djela: Izazivanje opće opasnosti iz čl. 323. st. 1. i 2. KZ FBiH,
- kaznenog djela: Oštećenje zaštitnih naprava na radu iz čl. 325. st. 1. i 2. KZ FBiH,
- kaznenog djela: Nepropisno i nepravilno izvođenje građevinskih radova iz čl. 326. st. 1. KZ FBiH,
- kaznenog djela: Neotklanjanje opasnosti iz čl. 331. st. 1. i 2. KZ FBiH,
- kaznenog djela: Ugrožavanje javnog prometa opasnom radnjom iz čl. 334. st. 1. KZ FBiH,
- kaznenog djela: Nesavjesan nadzor nad javnim prometom iz čl. 335. st. 1. i 2. KZ FBiH,

postoji kad vrijednost imovine prelazi 30.000,00 (trideset tisuća konvertibilnih maraka).
7. Zakonsko obilježje «imovina velike vrijednosti» kod:
- kaznenog djela: Neizvršenje i odbijanje izvršenja naređenja iz čl. 399. st. 1.KZ FBiH,
- kaznenog djela: Povreda stražarske, patrolne ili druge slične službe iz čl. 405. st. 1. KZ FBiH,
- kaznenog djela: Podnošenje neistinitog raporta i izvješća iz čl. 406. KZ FBiH,
- kazenog djela: Nepoduzimanje mjera za zaštitu vojne jedinice iz čl. 407. st. 1. KZ FBiH, («imovina velike vrijednosti»),
- kaznenog djela: Neosiguranje pri vojnim vježbama iz čl. 408. st. 1. KZ FBiH,

postoji kad vrijednost ugrožene imovine prelazi 60.000 (šesdeset tisuća konvertibilnih maraka).


8. Zakonsko obilježje: "imovinska korist velike vrijednosti" kod:
- kaznenog djela: Pranje novca iz čl. 272. st. 2. KZ FBiH,

postoji kad ta imovinska korist prelazi 50.000 (pedeset tisuća konvertibilnih maraka).

 
9. Zakonsko obilježje «imovina većih razmjera» bilo kao štete ili ugrožavanja takve imovine, kod:

- kaznenog djela: Ugrožavanje javnog prometa iz čl. 332. st. 1. i 2. KZ FBiH,

postoji kad vrijednost ugrožene imovine prelazi 50.000,00 (pedeset tisuća konvertibilnih maraka).


10.  Zakonsko obilježje «imovinska šteta velikih razmjera», kod:
- kaznenog djela: Onečišćavanje okoliša iz čl. 303. st. 4. i 6. KZ FBiH,
- kaznenog djela: Teška djela protiv opće sigurnosti ljudi i imovine iz čl. 328. st. 1. i 3. KZ FBiH,
- kaznenog djela, Teška djela protiv sigurnosti javnog prometa iz čl. 336. st. 1. i 3. KZ FBiH,
- kaznenog djela: Povreda stražarske patrolne ili druge slične službe iz čl. 405. st. 3. KZ FBiH,
- kaznenog djela: Nepoduzimanje mjera za zaštitu vojne jedinice iz čl. 407. st. 2. KZ FBiH,
- kaznenog djela: Neosiguranje pri vojnim vježbama iz čl. 408. st. 2. KZ FBiH,
- kaznenog djela: Izazivanje šumskog požara iz čl. 317. st. 1. KZ FBiH,

postoji kad šteta, ili ugrožavanje imovine prelazi 100.000,00 (sto tisuća konvertibilnih maraka).

 


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh

Prateće fotografije

Neodređena vrijednosna obilježja nekih kaznenih djela u Kaznenom zakonu Federacije Bosne i Hercegovi