Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Centar za sudsku dokumentaciju

Neodređene vrijednosti kao zakonska obilježja nekih krivičnih djela u Krivičnom zakonu Republike Srpske

02.09.2010.

1. "Veći iznos" kao zakonsko obilježje krivičnog djela

-  lažna poreska isprava iz čl. 288. stav 2. Krivičnog zakona RS

postoji ako iznos prelazi 10.000,00 (desethiljada) KM.


2. „Veća vrijednost“ kao zakonsko obilježje krivičnog djela

- nedozvoljena trgovina iz člana 281. stav 1. Krivičnog zakona RS

postoji ako vrijednost prelazi iznos od 10.000,00 (desethiljada) KM.


3. „Veća šteta“ kao zakonsko obilježje krivičnog djela:

- oduzimanje motornog vozila iz člana 237. stav 2. Krivičnog zakona RS

postoji ako šteta prelazi iznos od 10.000,00 (desethiljada) KM.


4. „Veća imovinska šteta“ kao zakonsko obilježje krivičnih djela:

- neovlašteno primanje poklona ili darova iz člana 267. stav 1. Krivičnog zakona RS
- nesavjestan rad u službi iz člana 354. stav 1. Krivičnog zakona RS

postoji ako imovinska šteta prelazi iznos od 10.000,00 (desethiljada) KM. 


5. „Znatna imovinska korist“ kao zakonsko obilježje krivičnih djela:

- stvaranje monopolističkog položaja na tržištu iz člana 257. Krivičnog zakona RS
- zloupotreba ovlaštenja u privredi iz člana 263. stav 2. Krivičnog zakona RS

postoji ako vrijednost imovinske koristi prelazi iznos od 15.000,00 (petnaesthiljada) KM.


6. „Znatna šteta“ kao zakonsko obilježje krivičnih djela: 

- sabotaža iz člana 303. Krivičnog zakona RS
- zloupotreba službenog položaja ili ovlaštenja iz člana 347. stav 2. Krivičnog zakona RS

postoji ako šteta prelazi iznos od 15.000,00 (petnaesthiljada) KM.


7. „Znatna imovinska šteta“ kao zakonsko obilježje krivičnih djela: 

- neovlašteno ulaženje u zaštićenu kompjutersku bazu podataka iz člana 238. stav 2. Krivičnog zakona RS
- stvaranje monopolističkog položaja iz člana 257. Krivičnog zakona RS
- nesavjesno privredno poslovanje iz člana 264. stav 1. Krivičnog zakona RS

postoji ako imovinska šteta prelazi iznos od 15.000,00 (petnaesthiljada) KM.


8. „Znatna materijalna šteta“ kao zakonsko obilježje krivičnog djela:

- terorizam iz člana 299. stav 4. tačka 4. Krivičnog zakona RS

postoji ako šteta prelazi iznos od 15.000,00 (petnaesthiljada) KM.


9. „Imovina većeg obima“ kao zakonsko obilježje krivičnih djela:

- izazivanje opšte opasnosti iz člana 402. stav 1. i 2. Krivičnog zakona RS
- stvaranje opasnosti iz člana 403. stav 1. Krivičnog zakona RS
- neotklanjanje opasnosti iz člana 408. stav 1. i 2. Krivičnog zakona RS
- ugrožavanje javnog saobraćaja iz člana 410. stav 1. Krivičnog zakona RS
- ugrožavanje javnog saobraćaja opasnom radnjom iz člana 412. stav 1. Krivičnog zakona RS
- nesavjesno vršenje nadzora nad javnim saobraćajem iz člana 413. stav 1. i 2. Krivičnog zakona RS

postoji ako vrijednost imovine prelazi iznos od 30.000,00 (tridesethiljada) KM.


10. „Velika šteta“ kao zakonsko obilježje krivičnih djela:

- prisvajanje, uništenje ili oštećenje spomenika kulture, zaštićenih objekata prirode ili drugih predmeta koji su od posebnog kulturnog ili istorijskog značaja iz člana 253. stav 4. Krivičnog zakona RS
- zaključenje štetnog ugovora iz člana 266. stav 2. Krivičnog zakona RS

postoji ako šteta prelazi iznos od 50.000,00 (pedesethiljada) KM, a kao zakonsko obilježje krivičnog djela

- terorizam iz člana 299. stav 4. tačka 4. Krivičnog zakona RS

postoji ako šteta prelazi iznos od 10.000,00 (desethiljada) KM.


11. „Velika vrijednost“ kao zakonsko obilježje krivičnih djela:

- pranje novca iz člana 280. stav 3. Krivičnog zakona RS
- nepreduzimanje mjera za obezbjeđenje vojne jedinice iz člana 324. stav 1. Krivičnog zakona RS
- neobezbjeđenje pri vojnim vježbama iz člana 325. stav 1. Krivičnog zakona RS

postoji ako vrijednost prelazi iznos od 50.000,00 (pedesethiljada) KM.


12. „Velika imovinska šteta“ kao zakonsko obilježje krivičnog djela:

- organizovanje nedozvoljenih igara na sreću iz člana 241. stav 3. Krivičnog zakona RS

postoji ako šteta prelazi iznos od 50.000,00 (pedesethiljada) KM.


13. „Velika imovinska korist“ kao zakonsko obilježje krivičnog djela:

- neovlašteno ulaženje u zaštićenu kompjutersku bazu podataka iz člana 238. stav 2. Krivičnog zakona RS

postoji ako vrijednost imovinske koristi prelazi iznos od 50.000,00 (pedesethiljada) KM.


14. „Imovina većih razmjera“ kao zakonsko obilježje krivičnog djela:

- oštećenje zaštitnih uređaja na radu iz člana 404. stav 1. i 2. Krivičnog zakona RS

postoji ako vrijednost imovine prelazi iznos od 60.000,00 (šezdesethiljada) KM.


15. „Šteta velikih razmjera“ kao zakonsko obilježje krivičnih djela:

- paljevina iz člana 250. stav 2. Krivičnog zakona RS
- zloupotreba ovlaštenja u privredi iz člana 263. stav 2. Krivičnog zakona RS
- izazivanje požara iz člana 432. stav 1. Krivičnog zakona RS

postoji ako šteta prelazi iznos od 100.000,00 (stotinuhiljada) KM.


16. „Imovinska šteta velikih razmjera“ kao zakonsko obilježje krivičnih djela:

- povreda posebne vojne službe iz člana 322. stav. 3. Krivičnog zakona RS
- nepreduzimanje mjera za obezbjeđenje jedinice iz člana 324. stav 2. Krivičnog zakona RS
- neobezbjeđenje pri vojnim vježbama iz člana 325. stav 2. Krivičnog zakona RS
- nepropisno staranje o povjerenom oružju iz člana 326. stav 3. Krivičnog zakona RS
- izazivanje opšte opasnosti iz člana 402. stav 5. Krivičnog zakona RS
- oštećenje zaštitnih uređaja na radu iz člana 404. stav 4. Krivičnog zakona RS
- ugrožavanje posebnih vidova saobraćaja iz člana 411. stav 3. Krivičnog zakona RS
- ugrožavanje javnog saobraćaja opasnom radnjom ili sredstvom iz člana 412. stav 3. Krivičnog zakona RS
- nesavjesno vršenje nadzora u javnom saobraćaju iz člana 413. stav 4. Krivičnog zakona RS

postoji ako šteta prelazi iznos od 100.000,00 (stotinuhiljada) KM.

 


Načelno pravno mišljenje usvojeno na sjednici krivičnog odjeljenja  Vrhovnog suda Republike Srpske od 30.06.2004. godine na osnovu člana 26. u vezi sa članom 20. tačka 6 Zakona o sudovima i sudskoj službi

 


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh

Prateće fotografije

Neodređene vrijednosti kao zakonska obilježja nekih krivičnih djela u Krivičnom zakonu Republike Srp