Početna stranica Portala pravosuđa BiHOkružni sud u Bijeljini

mail print fav manja slovaveća slova

Postupak za dobijanje uvjerenja u Okružnom sudu Bijeljina

06.09.2010.


Uvjerenje o nevođenju krivičnog postupka


Sadržaj uvjerenja:

Ovim uvjerenjem potvrđuje se da protiv  Vas pred Okružnim sudom u Bijeljini i Osnovnim sudom sa područja  Okružnog suda,  nije podignuta optužnica,  koja je stala na pravnu snagu,  niti je izrečena nepravosnažna osuđujuća presuda za krivično djelo  za koje je propisana kao glavna kazna  novčana kazna  ili kazna zatvora do tri godine ( po starom Zakonu o krivičnom postupku ) i nije potvrđena optužnica, niti je izrečena nepravosnažna presuda za krivično djelo  za koje je propisana  kao glavna kazna novčana kazna  ili kazna zatvora  do pet godina (po novom Zakonu o krivičnom postupku).


Uvjerenja o nevođenju krivičnog postupka Okružni sud u Bijeljini izdaje za područje svoje nadležnosti, što znači za područja sljedećih osnovnih sudova: Osnovni sud u Bijeljini ( ovaj sud je osnovan za područje opština Bijeljina, Ugljevik i Lopare ), Osnovni sud u Zvorniku ( ovaj sud je osnovan za područje opština Zvornik i Osmaci ) i Osnovni sud u Srebrenici ( ovaj sud je osnovan za područje opština Srebrenica i Bratunac )


U vezi sa uvjerenjem o tome da se protiv nekog lica ne vodi krivični postupak, treba istaći da se stranka koja traži izdavanje ovog uvjerenja, a ima prebivalište u jednoj od opština sa područja Okružnog suda u Bijeljini, prethodno treba obratiti jednom od naprijed navedenih osnovnih sudova, i to onom od njih koji je mjesno nadležan prema opštini prebivališta stranke.


Da biste dobili uvjerenje da se ne vodi krivični postupak protiv Vas, potrebno je da prije dolaska u Sud :

- Ponesete ličnu kartu ili putnu ispravu,

- Ispunite obrazac za izdavanje Uvjerenja o
nevođenju krivičnog postupka i
Taksa za uvjerenje o tome da se protiv nekog lica ne vodi krivični postupak iznosi 15 KM ( 5 KM za podnesak kojim se traži izdavanje uvjerenja i 10 KM za izdato uvjerenje ) i plaća se u jednom od naprijed navedenih osnovnih  sudova, u kom se podnosi obrazac  zahtjeva za izdavanje ovog uvjerenja.
Uredno predati zahtjevi obradiće se u Osnovnom sudu Bijeljina istog dana i dostaviti Okružnom sudu, koji istog dana izdaje Uvjerenja i ista dostavlja Osnovnom sudu u Bijeljini da ih uruči podnosiocima zahtjeva, a obrađeni zahtjevi u Osnovnom sudu u Zvorniku i Osnovnom sudu u Srebrenici daju podnosiocu zahtjeva koji sa obrađenim zahtjevom dolazi u Pisarnicu Okružnog suda u Bijeljini, gdje mu se odmah izdaje Uvjerenje.

 


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Srpskom

Povratak na vrh