Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Apelacioni sud
Brčko Distrikta BiH

Lista likvidacionih i stečajnih upravnika i upravnika prinudnog poravnanja

 • MAĆIŠ PETRA Brčko, ul.Aleksa Nikolića, tel.kuća 224-688, posao 228-301
 • RAHMAN ADNANA Brčko, ul.CaraDušna bb, tel.kuća 238-249, 049/228-346 
 • STEVIĆ PETAR Brčko , ul.Antun Branka Šimića 5, mob. 065/664-224, tel.kuća 049/204-387
 • SALTOVIĆ ŠEHERZADA Tuzla, ul.Borsa Kidrića bb, mob. 061/164-284, tel. 035/393-853
 • VUKOVIĆ SLOBODAN Brčko, Ul-A.Šantića br.25, tel.kuća 049/ 218-880, pos. 049/216-744
 • DEMIROVIĆ VELIDA Brka 111 , tel.posao 049/ 224-291, tel.kuća 049/500-332
 • MATIĆ NEBOJŠA Bijeljina , ul. G.Principa 2/l , mob.065/335-530, 
 • FAIĆ SALIH Tuzla, ul.Pere Kosorića br.14 , tel.posao 035/ 252-429 , tel.kuća 035/213-722
 • MUHAREMOVIĆ MENSUR Brčko, Omerovića br.l4, tel.kuća 049/591-127 , mob.061-030-008 
 • PANTELIĆ DUŠANKA Brčko , ul.Omerovića br.3, tel.kuća 205-363 , 
 • NUKOVIĆ MUSTAFA iz Brčkog radi Vlada Brčko-Distrikt, ul.Doktora Bukvice br.45, , 
 • MULAHALILOVIĆ OSMAN G.Rahić , Fronta do l67 , tel.posao 049/223-031, kuća 049/512-032
 • MURATOVIĆ HAMDIJA Gračanica, Hazima Vikala br.2 , telefon-kuća 035-702-189, Mob. 061-739-031
 • KIKANOVIĆ RAMIZ mr.sc.dipl.ecc Tuzla, Husino br.42 tel. , kuća fax 035 -802- 951, 061/151- 974
 • BRANKO NOVAKOVIĆ Brčko, posao tel. 204-988 , mob. 065-602-86l
 • Mr.sc. FERHAT ĆEJVANOVIĆ dipl.ing., Trobradovića sokak br. 39 Brčko, tel. 049-216-011-lokal 238, 
 • KOŠUTIĆ MLADEN Brčko , ul.Paje Jovanovića br.4 , mob.065-328-436, 
 • MULAHALILOVIĆ MIRZA mr.ecc. dipl. ing. Tuzla, ul. Š.Zahirovića br.ll/VI , mob. 061-845-210, tel/fax 035-260-249
 • PERKOVIĆ SNJEŽANA dip. ecc Bijeljina , Ul.Kralja Dragutina 111, mob. 065-257-677, 055-230-300, 419-662
 • ABADŽIĆ ENVER Mr.oec. Brčko , Bulevar Mira 3, mob. 061-725-579, tel/fax:49-217-763
 • KABADAJIĆ RUZMIR dip.ecc Tuzla, Ul.Goste Lazarevića 192 , mob.061-139-661, 
 • SLAVKO(Milivoje) PELEMIŠ dipl.ecc Istočno Sarajevo , „Energoinvest-Elektrenergetska oprema“d.o.o. Ul.Vuka Karadžića 17, mob.+38765019-126, 
 • ĐORĐE LAZIĆ magistar ekonomskih nauka , 76 300 BIJELJINA Ul.Vojvode Punika 29 , mob. 066 255-740, 065 480-404, 055 250-776
 • DRAGAN VOJINOVIĆ doktor ekonomskih nauka, 71 420 PALE, Ul. Vrelo Miljacke 36., mob 065-516-557,
 • RADENKO JANJIĆ dipl. ecc., 72 220 ROGATICA, Ul. Cetinjska br.1, mob 065-818-406,


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Srpskom

Povratak na vrh