Početna stranica Portala pravosuđa BiHOpćinski sud u Travniku

Uvjerenje o nevođenju krivičnog postupka

24.06.2008.

- Uvjerenje se izdaje u uredu broj 10 , ovim uvjerenjem dokazujete da protiv vas nije podignuta optužnica koja je stala na pravnu snagu , a izrečena nepravosnažna osuđujuća presuda za krivična djela za koja se predviđa novčana kazna ili zatvor .Da biste brzo i jednostavno dobili uvjerenje da se ne vodi krivični postupak protiv Vas , potrebno je da prije dolaska u sud : ponesete ličnu kartu ili putnu isparvu , ispunite obrazac za izdavanje uvjerenja o nevođenju krivičnog postupka . Obrazac ćete dobiti u Općinskom sudu u Travniku u uredu broj 10. Nakon što ste popunili  obrazac sa ličnim podacima  podnosioca zahtjeva  za izdavanje uvjerenja , vrši se provjera  podataka kroz krivične upisnike i CMS , zatim se uplaćuje taksa u iznosu od 10 KM ( banka ili pošta) na sljedeći transakcijski broj računa : 1320102012536750 , poziv na broj : 6146000000 , vrsta prihoda : 722221, općina:091 . Kada ste uplatili taksu donosite priznanicu u Sud i predajte referentu pisarnice .Uredno predani zahtjevi obradiće se istoga dana na brz i efikasan način i izdati uvjerenje o nevođenju krivičnog postupka pred Općinskim sudom Travnik. Isto trebate dostaviti Kantonalnom sudu u Novom Travniku i to sa jednim primjerkom uplaćene takse.


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh