Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Osnovni sud u
Mrkonjić Gradu

Ostali predmeti

Nadležnosti suda u drugim predmetima regulisane su Zakonom o sudovima Republike Srpske ("Službeni glasnik Republike Srpske" broj 111/04, 109/05 i 37/06)

1. Mjesna nadležnost

Osnovni sud Mrkonjić Grad je mjesno nadležan za područje opština Mrkonjić Grad, Šipovo, Jezero, Istočni Drvar, Drinić, Kupres u Republici Srpskoj i Ribnik.

2. Stvarna nadležnost

a) da provodi izvršni postupak, ako zakonom nije drugačije određeno;

b) da određuje mjere obezbjeđenja, ako zakonom nije drugačije određeno;

c) da rješava u posebnim postupcima, ako zakonom nije drugačije određeno;

d) da obavlja zemljišno-knjižne poslove, u skladu sa zakonom;

e) da pruža pravnu pomoć sudovima u Bosni i Hercegovini;

f) da vrši poslove međunarodne pravne pomoći, ako zakonom nije određeno da neke od tih poslova vrši okružni sud

g) da vrši druge poslove određene zakonom.


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Srpskom

Povratak na vrh