Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Visoko sudsko i tužilačko vijeće
Bosne i Hercegovine

Izvještaj Revizije o poslovanju VSTVBiH za 2009. godinu

15.05.2010.

Generalno mišeljenje Ureda za reviziju institucija BiH o finansijskom poslovanju VSTVBiH u 2009. godini:

"Prema našem mišljenju finansijski izvještaji Vijeća prikazuju fer i istinito, po svim bitnim pitanjima, stanje imovine i obaveza na dan 31. decembra 2009. godine, rezultate poslovanja i izvršenje budžeta za godinu koja se završava na taj dan, i u skladu su sa prihvaćenim okvirom finansijskog izvještavanja. Finansijsko poslovanje Vijeća u toku 2009. godine bilo je u svim materijalno značajnim aspektima usklađeno sa važećom zakonskom regulativom."


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh