Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Okružni privredni sud u
Istočnom Sarajevu

Šta je potrebno za osnivanje društva sa ograničenom odgovornošću?

11.06.2011.

1. Lična karta , putna isprava ili izvod iz odgovarajućeg registra kojim se utvrđuje identitet osnivača  za strano ili domaće, fizičko ili pravno lice.

2. Lična karta , putna isprava ili odgovarajuća prijava kod nadležnog organa unutrašnjih poslova kojom se utvrđuje identitet podnosioca prijave za domaće ili strano fizičko lice,  
3. Lična karta ili putna isprava i odgovarajuće pismeno ovlaštenje kojim se utvrđuje svojstvo lica ovlaštenog za zastupanje, odnosno predstavljenje subjekta upisa i ovjereni popis tog lica.
4. Akt o osnivanju, 
5.  Potvrda banke o izvršenoj uplati kapitala u novcu, odnosno dokaz o novčanoj vrijednosti stvari i prava unesenih u društvo,
6. Odluka o imenovanju lica ovlaštenog za zastupanje , ukoliko nije imenovano aktom o osnivanju,
7. Ovjeren potpis lica ovlaštenog za zastupanje,
8. Dokaz o sredstvima obezbjeđenja za neuplaćeni iznos novčanog dijela osnivačkog uloga , odnosno za vrijednost neunesenog nenovčanog dijela (  kod osnivanja jednočlanog društva sa ograničenom odgovornošću )
9. Neophodno je da osnivači nemaju evidentiranih novčanih kazni u jedinstvenom registru novčanih kazni.


Vijest je napisana na jeziku: Srpskom

Povratak na vrh

Linkovi