Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Vrhovni sud
Federacije Bosne i Hercegovine

dr.sc.Danica Šain - Građansko odjeljenje

09.07.2018.

Ime i prezime sudije:

dr.sc. Danica Šain

Mjesto i datum rođenja:

Zenica, 07.02.1957.godine

Obrazovanje i kvalifikacije:

Pravni fakultet završila 1979.godine;

 

Pravni fakultet završila 1979. godine.

Magistrirala na Pravnom fakultetu u Sarajevu - Katedri građanskog prava na temu: ''Naknada nematerijalne štete za pretrpljene duševne bolove zbog smrti bliskog srodnika'' -1987. godina.

Doktorirala na Pravnom fakultetu u Sarajevu - Katedri građanskog prava na temu: ''Raspravno načelo u parničnom postupku'' – 2018. godina.

 

Pravosudni ispit položio/la:

Pravosudni ispit položila u Sarajevu 1980. godine.

Radno iskustvo:

2001. godine imenovana na dužnost sudije Vrhovnog suda Federacije BiH u Sarajevu. Radila na upravnom, te građanskom referatu na kojem i sada radi.

 

Februara 1996. godine imenovana za ministra pravde Zeničko dobojskog kantona – tri mandata.

 

Marta 1988. godine izabrana za sudiju Okružnog suda u Zenici. Radila na apelacionom građanskom, privrednom i krivičnom referatu.

 

Marta 1980. godine, nakon obavljenog pripravničkog staža u Općinskom sudu u Zenici, imenovana za sudiju istog suda -građanski referat, gdje je radila do marta 1988. godine.

 

 

Aktivnosti u profesionalnim udruženjima:

Član je Udruženja sudaca u FBiH i član Suda časti Udruženja.

Publikacije i ostali radovi:

 - iz oblasti naknade nematerijalne štete dva rada objavljena u časopisu "Pravna misao", Sarajevo, broj I-II/92 i XI/01,

 

- rad "Pasivna legitimacija kod građansko pravne zaštite od zagađivanja životne sredine" izložen na ekološkom skupu "Pravni aspekti zagađivanja životne sredine" , Zenica, 10/87,

 

- rad "Nasilje u obitelji i alkoholizam", izložen na engleskom jeziku na međunarodnom skupu "Nasilje u obitelji", održanom u Dubrovniku 1988. godine,

 

- rad "Silovanje žena kao poseban oblik nasilja u ratu", izložen na naučnom skupu "Nasilje u ratu", Zenica 1994. godine,

 

- rad "Adopcija djece od strane stranih državljana", rađen za UNHCR 1994. godine.

 

Ostalo:

Učestvovala na više savjetovanja i seminara u zemlji i inozemstvu.

 

Aktivno poznaje engleski jezik. Završila pet kurseva njemačkog jezika na Goetheovom institutu u Sarajevu.

                        .


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh