Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Portal pravosuđa
Bosne i Hercegovine

RSS feed-ovi

mailprint fav manja slovaveća slova

RSS mehanizam (Really Simple Syndication) predstavlja jednostavan prikaz novih sadržaja portala putem Interneta.

Putem poveznica iz priloženog popisa možete pristupiti odjeljcima za pregled RSS feed-ova na web stranicama sudova i tužilaštava u Bosni i Hercegovini.


Sudovi u Federaciji BiH

Vrhovni sud Federacije BiH

Kantonalni sudovi

Kantonalni sud u Bihaću
Kantonalni sud u Goraždu
Kantonalni sud u Livnu
Kantonalni sud u Mostaru
Kantonalni sud u Novom Travniku
Kantonalni sud u Odžaku
Kantonalni sud u Sarajevu
Kantonalni sud u Širokom Brijegu
Kantonalni sud u Tuzli
Kantonalni sud u Zenici

Općinski sudovi

Općinski sud u Bihaću
Općinski sud u Bosanskoj Krupi
Općinski sud u Bugojnu
Općinski sud u Cazinu
Općinski sud u Čapljini
Općinski sud u Goraždu
Općinski sud u Gračanici
Općinski sud u Gradačcu
Općinski sud u Kaknju
Općinski sud u Kalesiji
Općinski sud u Kiseljaku
Općinski sud u Konjicu
Općinski sud u Livnu
Općinski sud u Ljubuškom
Općinski sud u Mostaru
Općinski sud u Orašju
Općinski sud u Sanskom Mostu
Općinski sud u Širokom Brijegu
Općinski sud u Tešnju
Općinski sud u Travniku
Općinski sud u Tuzli
Općinski sud u Velikoj Kladuši
Općinski sud u Visokom
Općinski sud u Zavidovićima
Općinski sud u Zenici
Općinski sud u Žepču
Općinski sud u Živinicama


Sudovi u Republici Srpskoj

Vrhovni sud Republike Srpske

Okružni sudovi

Okružni sud u Banja Luci
Okružni sud u Bijeljini
Okružni sud u Doboju
Okružni sud u Istočnom Sarajevu
Okružni sud u Trebinju

Osnovni sudovi

Osnovni sud u Bijeljini
Osnovni sud u Derventi
Osnovni sud u Doboju
Osnovni sud u Foči
Osnovni sud u Gradišci
Osnovni sud u Kotor Varošu
Osnovni sud u Modriči
Osnovni sud u Mrkonjić Gradu
Osnovni sud u Novom Gradu
Osnovni sud u Prijedoru
Osnovni sud u Prnjavoru
Osnovni sud u Sokocu
Osnovni sud u Srebrenici
Osnovni sud u Tesliću
Osnovni sud u Trebinju
Osnovni sud u Višegradu
Osnovni sud u Vlasenici
Osnovni sud u Zvorniku

Privredni sudovi

Viši privredni sud Banja Luka
Okružni privredni sud u Banja Luci
Okružni privredni sud u Doboju
Okružni privredni sud u Istočnom Sarajevu


Tužilaštva u Federaciji BiH

Federalno tužiteljstvo Federacije Bosne i Hercegovine

Kantonalna tužiteljstva

Kantonalno tužiteljstvo Kantona Sarajevo
Kantonalno tužiteljstvo Srednjebosanskog kantona u Travniku
Kantonalno tužiteljstvo Zeničko-dobojskog kantona
Kantonalno tužiteljstvo Hercegovačko-neretvanskog kantona
Kantonalno tužiteljstvo kantona 10 - Livno
Kantonalno tužiteljstvo Posavskog kantona
Kantonalno tužiteljstvo Zapadnohercegovačkog kantona
Kantonalno tužilaštvo Tuzlanskog kantona


Tužilaštava u Republici Srpskoj

Republičko tužilaštvo Republike Srpske

Okružna tužilaštva

Okružno tužilaštvo u Banja Luci
Okružno tužilaštvo u Bijeljini
Okružno tužilaštvo u Istočnom Sarajevu
Okružno tužilaštvo u Doboju
Okružno tužilaštvo u Trebinju
Okružno tužilaštvo Banja Luka - Posebno tužilaštvo za suzbijanje organizovanog i najtežih oblika privrednog kriminala - Specijalno tužilaštvo

 

Centar za sudsku dokumentaciju


Napomena: ovom listom nisu obuhvaćene institucije koje nemaju razvijene web stranice u okviru pravosudnog web portala.


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh