Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Centar za sudsku dokumentaciju

Zakonska zatezna kamata - član 186. Zakona o obligacionim odnosima i član VI.4 Ustava BiH

02.08.2012.

ZAKONSKA ZATEZNA KAMATA NA NENOVČANU MATERIJALNU ŠTETU TEČE POČEV OD DANA NASTANKA ŠTETE.

 

Zaključak Građanskog odjeljenja Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine od 11.05.2010. godine


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh

Prateće fotografije

Presuda u predmetu Pralica protiv BiH