Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Centar za sudsku dokumentaciju

Parnični postupak - Član 221. i član 241. Zakona o parničnom postupku i član 360. stav 3. Zakona o obligacionim odnosima

01.08.2012.

Na prigovor zastarjelosti, kojeg stranka nije ponovila u pravnom lijeku, instancioni sud ne pazi po službenoj dužnosti.

Zaključak Građanskog odjeljenja Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine od 20.09.2010. godine


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh

Prateće fotografije

Presuda u predmetu Pralica protiv BiH