Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Centar za sudsku dokumentaciju

Primjena odredaba člana 277. u vezi sa članom 186. Zakona o obligacionim odnosima (''Službeni list'' SFRJ br. 27/78 do 57/89 i ''Službeni glasnik'' RS br. 17/93, 3/96 i 39/03)

16.10.2012.

„ZATEZNE KAMATE NA NOVČANO POTRAŽIVANJE NAKNADE NENOVČANE MATERIJALNE ŠTETE TEKU OD TRENUTKA ŠTETE“.

Zaključak Građansko-upravnog odjeljenja Vrhovnog suda Republike Srpske od 01.10.2012. godine                                        


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Српском (ћирилица)

Povratak na vrh

Prateće fotografije

Presuda u predmetu Pralica protiv BiH