Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Centar za sudsku dokumentaciju

Primjena odredbe člana 33. stav 1. Zakona o sudovima Republike Srpske u vezi sa članom 433.b Zakona o parničnom postupku

16.10.2012.

Primjena odredbe člana 33. stav 1. Zakona o sudovima Republike Srpske (''Službeni glasnik'' RS br. 37/12) u vezi sa članom 433.b Zakona o parničnom postupku (''Službeni glasnik'' RS br. 58/03 do 49/09)

 

            „ZA POSTOJANJE STVARNE NADLEŽNOSTI OKRUŽNIH PRIVREDNIH SUDOVA POTREBNO JE DA SU ISPUNJENA KUMULATIVNO OBA USLOVA IZ ČLANA 33. STAV 1. TAČKA A) ZAKONA O SUDOVIMA REPUBLIKE SRPSKE :

 

- DA SE RADI O SPORU KOJI SE ODNOSI NA PRAVA I OBAVEZE PO OSNOVU PRAVNOG PROMETA ROBE, USLUGA, VRIJEDNOSNIH PAPIRA, VLASNIČKIH I DRUGIH STVARNIH PRAVA NA NEKRETNINAMA, KAO I NA PRAVA I OBAVEZE PROISTEKLE IZ VRIJEDNOSNIH PAPIRA,

 

- DA SU OBJE STRANKE U POSTUPKU PRAVNO ILI FIZIČKO LICE KOJE U SVOJSTVU SAMOSTALNOG PREDUZETNIKA ILI U DRUGOM SVOJSTVU OBAVLJA PRIVREDNU ILI DRUGU REGISTROVANU DJELATNOST U VIDU OSNOVNOG ILI DOPUNSKOG ZANIMANJA“.

 

 

Zaključak Građansko-upravnog odjeljenja Vrhovnog suda Republike Srpske od 01.10.2012. godine


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Српском (ћирилица)

Povratak na vrh

Prateće fotografije

Presuda u predmetu Pralica protiv BiH