Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Centar za sudsku dokumentaciju

Odluke donesene u upravnom postupku, a koje glase na određeno novčano potraživanje

17.12.2013.

Odluke donesene u upravnom postupku, a koje glase na određeno novčano potraživanje, sprovode se po pravilima izvršne procedure, ukoliko nije drugačije određeno (član 23. stav 1. tačka 2. u vezi sa članom 24. stav 2. Zakona o izvršnom postupku).

Saglasno navedenom rješenja kantonalnih službi za zapošljavanje o utvrđivanju prava na novčanu naknadu nezaposlenim demobilisanim braniocima za vrijeme nezaposlenosti predstavljaju izvršne isprave koje se izvršavaju u sudskom izvršnom postupku.

Izvršenje na revalorizovani glavni dug, odnosno glavni dug usklađen sa porastom visine prosječne plaće, može se sprovesti samo onda ukoliko je takav zahtjev (usklađivanje potraživanja) dosuđen u izvršnoj ispravi, pri čemu nije bitno da li je za odgovarajući vremenski period revalorizacija, odnosno usklađivanje bila propisana zakonom ili ne.

Ovo stoga, jer izvršni sud nema tzv. kognicijska ovlaštenja i ne može preuzimati ovlaštenja parničnog suda ili upravnog organa da odlučuje o postojanju i visini određenog prava, o kome nije odlučeno izvršnom ispravom, pa se tako ne može upuštati ni u rješavanje pravnog pitanja da li demobilisanom braniocu pripada pravo na usklađivanje novčanog iznosa, utvrđenog u izvršnoj ispravi, sa porastom prosječne plaće u Federaciji Bosne i Hercegovine.

Načelni stav zauzet na proširenoj općoj sjednici Vrhovnog suda F BiH održanoj 30.7.2013. godine


Napomena: stav je objavljen u Biltenu sudske prakse Vrhovnog suda F BiH, broj: 1-2/2013


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Srpskom

Povratak na vrh

Prateće fotografije

Presuda u predmetu Pralica protiv BiH