Početna stranica Portala pravosuđa BiHOpćinski sud u Zenici

Stečaj i likvidacija

mailprint fav manja slovaveća slova

01.03.2009.

ste Općinski sud u Zenici kao najveći i jedini sud koji u Ze-Do kantonu ima privredno odjeljenje (prema članu 27. stav 3. tačka g) Zakona o sudovima u FBiH) stvarno je  nadležan da u privrednim predmetima sudi u postupcima stečaja i likvidacije, kao i u svim sporovima koji nastanu u toku i povodom provođenja postupka stečaja i likvidacije za područje ne samo Općine Zenica već i cijelog Ze-Do kantona.

 

Šta su stečaj i  likvidacija?

Stečaj i likvidacija su načini prestanka pravnih lica. Stečajni postupak se provodi kada se utvrdi platežna nesposobnost preduzeća (preduzeće insolventno i ne može ispunjavati dospjele obaveze), dok je likvidacija redovan način prestanka pravnog lica, pa i onog koje uspješno posluje. Provodi se nad pravnim licima i služi potpunom namirenju svih povjerilaca unovčavanjem imovinske mase, a ukoliko preostane imovine iz toga se namiruju članovi pravnog lica.

Takođe, ni stečaj nužno ne mora značiti propast preduzeća i može ukoliko su ispunjeni uslovi doći do npr. reorganizacije stečajnog dužnika odnosno „ozdravljanja preduzeća“.

Likvidacioni postupak se pored ostalog provodi kada je pravnom licu rješenjem  nadležnog organa izrečena mjera trajne zabrane daljeg obavljanja djelatnosti, kada je pravosnažnim rješenjem suda utvrđena ništavost upisa u sudski registar ili ništavost osnivanja pravnog lica.

Koliko je ovaj sud primio stečajnih prijedloga od 2004. godine i koliko predmeta je riješio?

U periodu od 01.04.2004. godine do 27.02.2009. godine ukupno je  primljeno 112 prijedloga za pokretanje stečajnog postupka, okončano je 65, a postupci se vode u još 47 predmeta od kojih je 18 predmeta primljeno u toku 2008. godine (prioritet u  rješavanju imaju ranije primljeni predmeti).

Na koji način su završeni predmeti iz prošle godine?

Privredno odjeljenje ovog suda u toku 2008. godine imalo je u radu 58 neriješenih stečajnih  predmeta. U istom periodu riješeno je 12 stečajnih predmeta od čega najviše odbačajem (prijedloga za pokretanje stečajnog postupka).

Jedan je završen reorganizacijom stečajnog dužnika gdje su povjerioci namireni sa 20 % potraživanja (Bosnaexpres d.d. Doboj –Jug). Četiri predmeta su završena zaključenjem redovnog stečajnog postupka (prodajom stečajne mase, iz koje su srazmjerno namireni povjerioci). Od ta 4 u tri su povjerioci djelimično namireni, dok su u jednom postupku (Bistrica d.d. Žepče) svi povjerioci potpuno namireni, pa su čak namireni i osnivači ovog društva iz ostatka stečajne mase.

U jednom postupku prijedlog je povučen (Krivaja Zavidovići).

Gledajući po godinama odnos primljenih i riješenih stečajnih predmeta izgleda ovako:

1. Stečaj 2004. godina

U periodu od 01.04.2004. godine do 01.12.2004. godine ovaj sud je ukupno primio 37 prijedloga za pokretanje stečajnog postupka od kojih je sedam postupaka još uvijek u inicijalnoj fazi (podnesen prijedlog, ali stečajni postupak još uvijek nije otvoren), u jednom predmetu je  otvoren stečajni postupak i još uvijek se vodi, dok su ostali okončani.

2.Stečaj 2005. godina

U periodu od od 03.03.2005. godine do 15.12.2005. godine ovaj sud je ukupno primio 16 prijedloga za pokretanje stečajnog postupka od kojih je u  tri postupka otvoren stečajni postupak i još uvijek se vodi, dok su ostali okončani.

3. Stečaj 2006. godina

U periodu od 17.01.2006. godine do 22.12.2006. godine ovaj sud je ukupno primio 18 prijedloga za pokretanje stečajnog postupka od kojih su dva postupka još uvijek u inicijalnoj fazi (podnesen prijedlog, ali stečajni postupak još uvijek nije otvoren),  u pet predmeta je  otvoren stečajni postupak i još uvijek se vodi,  dok su ostali okončani.

4. Stečaj 2007. godina

U periodu od 24.01.2007. godine do 27.07.2007. godine ovaj sud je ukupno primio 16 prijedloga za pokretanje stečajnog postupka od kojih je pet postupka još uvijek u inicijalnoj fazi (podnesen prijedlog, ali stečajni postupak još uvijek nije otvoren),  u šest predmeta je  otvoren stečajni postupak i još uvijek se vodi,  dok su ostali okončani.

5. Stečaj 2008./27.02.2009. godine

U periodu od 15.01.2008. godine do 27.02.2009. godine ovaj sud je ukupno primio 26 prijedloga za pokretanje stečajnog postupka od kojih je šesnaest postupka još uvijek u inicijalnoj fazi (podnesen prijedlog, ali stečajni postupak još uvijek nije otvoren),  u dva predmeta je  otvoren stečajni postupak i još uvijek se vodi,  dok su ostali okončani.

Koliko je sud primio likvidacionih predmeta i koliko ih je ostalo neriješeno?

U periodu od 01.04.2004. godine do 05.03.2009. godine ukupno je primljeno 589 likvidacionih predmeta. U toku 2008 godine u radu smo imali 252 likvidaciona  postupka od kojih je završeno 102. To znači da je ostalo neriješeno 150 predmeta.

 

Po godinama to izgleda ovako:

 

  • u toku 2004. primljeno je 175 likvidacionih predmeta
  • u toku 2005. primljeno je 104 likvidacionih predmeta
  • u toku 2006. primljeno je 82 likvidacionih predmeta
  • u toku 2007. primljeno je 100 likvidacionih predmeta
  • u toku 2008. primljeno je 128 likvidacionih predmeta 

 

STANJE NA DAN 28.02.2009. GODINE

 

V.A. pr.

 


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh

Prateće fotografije

Stečaj i likvidacija

slika hol

slika