Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Općinski sud u
Širokom Brijegu

Izvještaj o radu Općinskog suda u Širokom Brijegu za 2014.godinu

Na rješavanju predmeta, u Općinskom sudu u Širokom Brijegu u 2014. godini radilo je 9 sudaca i to Franjo Ravlija, koji ujedno obavlja i funkciju predsjednika suda, suci: Boris Galić, Jadranka Prskalo, Snježana Jerkić, Radmila Mandić, Darijo Stanić, Josipa Koroušić, Ivanka Kopilaš, Milica Bošković, te stručni suradnici Robert Puljić, Mirjana Kevo i Aida Hidović.
Što se tiče ostvarenih rezultata u pogledu broja riješenih i neriješenih predmeta ,ističemo da je sud u izvještajnom razdoblju imao u radu ukupno 25.842 predmeta svih vrsta,što je za 2.533 predmeta manje nego u prethodnoj 2013.godini ,kada je u radu bilo ukupno  28.375 predmeta. Od ukupnog broja predmeta u radu ,po svim referatima je riješeno ukupno 13.824 predmeta ( odnosno 53,49 % ),dok je na dan 31.12.2013.godine ostalo ukupno neriješenih 12.018 predmeta ( odnosno 46,5%),u odnosu na 14.227 iz 2013.godine. Međutim od ukupnog broja neriješenih predmeta 7.618 predmeta se odnose na predmete RTV pretplate ( 63 %),te 2.534 ( 21 %) na predmete izvršenja prekršajnih sankcija (Ips),odnosno ukupno 10.152 ili 84,4 % , tako da je broj neriješenih predmeta na kojima sud radi svakodnevno znatno manji i iznosi 1.866 ili 7%.
Od ukupnog broja predmeta, iz ranijih godina preneseno je 13.861 predmeta ( u 2013.godini 15.704), dok je u 2014. godini  primljeno u rad 11.981 ( a u 2013.godini 12.681) predmeta.
Znači sud je na kraju 2014.godine u odnosu na kraj 2013.godine imao manje neriješenih predmeta za 2.209 ( u 2013.godini 1.477) predmeta svih vrsta, što znači da je za 1.843 predmeta u tijeku tekuće godine riješeno više predmeta nego što je bio priliv. 
Ostvarena kolektivna norma suda u izvještajnom razdoblju iznosi 117 % ,a ista je obračunata za 11 radnih mjeseci .
Najveća ostvarena pojedinačna norma je sutkinje Jadranke Prskalo i ista iznosi 193,55%. S druge strane za napomenuti je da sutkinje Josipa Koroušić i Radmila Mandić,te stručna suradnica Aida Hidović nisu ostvarile 100% propisane norme. Tako da je ostvarena norma sutkinje Josipe Koroušić, najmanja norma suca i iznosi 51,41% ,a sutkinje Radmile Mandić 94,07 %,dok stručne suradnice Aide Hidović norma iznosi 74,12%. Prednje znači da je ostvarena norma  sutkinje Koroušić ujedno najmanje ostvarena norma u sudu općenito,s tim da je ista u izvještajnom periodu radila samo 110 dana. Pored toga i stručna suradnica Hidović je u protekloj godini radila ukupno 129 dana . Kada je pak u pitanju sutkinja Radmila Mandić,razlog ne postignute 100% propisane norme leži ,prije svega u činjenici,što je ista imala manji broj zaduženih predmeta u radu. S druge strane,najveća ostvarena pojedinačna norma je sutkinje Jadranke Prskalo i ista iznosi 193,55%.
S druge strane,ukupno ostvarena kvaliteta rada suda iznosi 87,2% .
U  2014. godini sud je donio 7.075 odluka na koje su stranke mogle izjaviti pravni lijek,dok je na odluke ovog suda u 2014.godini,po izjavljenim pravnim lijekovima – žalbama u 639 predmeta rješavano po žalbama , od čega su u 498 predmeta odluke potvrđene, u 91 predmeta odluka je ukinuta, u 35 predmetu odluka je preinačena, te u 15 predmeta odluka je djelomično ukinuta, dok je u 9 predmeta žalba odbačena
Izračun  ostvarene godišnje norme Predsjednika suda, sudaca i stručnih suradnika, obračunat je sukladno Uputstvu za izračun ostvarene norme sudaca i stručnih suradnika u 2014.godini.

Detaljno izvješće o radu suda za 2014.godinu I protoku predmeta možete pogledati u priloženim dokumentima.


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Hrvatskom

Povratak na vrh