Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Centar za sudsku dokumentaciju

Zakon o radu

13.08.2015.

U „Službenim novinama Federacije Bosne i Hercegovine“ broj 62/15 od 12.8.2015. godine objavljen je Zakon o radu, koji je usvojio Parlament Federacije Bosne i Hercegovine na sjednici Predstavničkog doma, održanoj 31.7.2015. godine, i na sjednici Doma naroda, od 30.7.2015. godine.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Službenim novinama Federacije BiH".

Danom stupanja na snagu ovog zakona prestaje da važi Zakon o radu ("Službene novine Federacije BiH", br. 43/99, 32/00 i 29/03).

 


 


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh

Prateće fotografije

parlament_federacije.jpg