Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Općinski sud u
Širokom Brijegu

Izvještaj o radu Općinskog suda u Širokom Brijegu za 2015.godinu

Na rješavanju predmeta, u Općinskom sudu u Širokom Brijegu u 2015. godini radilo je 9 sudaca i to Franjo Ravlija, koji ujedno obavlja i funkciju predsjednika suda, suci: Boris Galić, Jadranka Prskalo, Snježana Jerkić, Radmila Mandić, Darijo Stanić, Josipa Koroušić, Ivanka Kopilaš, Milica Bošković, te stručni suradnici Robert Puljić, Mirjana Kevo i Aida Hidović.
Što se tiče ostvarenih rezultata u pogledu broja riješenih i neriješenih predmeta, ističemo da je sud u izvještajnom razdoblju imao u radu ukupno 26.944 predmeta svih vrsta, što je za 1.102 predmeta više nego u prethodnoj 2014.godini, kada je u radu bilo ukupno  25.842 predmeta. Od ukupnog broja predmeta u radu, po svim referatima je riješeno ukupno 13.378 predmeta (odnosno 49,65 %), dok je na dan 31.12.2015. godine ostalo ukupno neriješenih 13.566 predmeta (odnosno 50,35 %), u odnosu na 12.018 iz 2014. godine. Međutim od ukupnog broja neriješenih predmeta 6.767 predmeta se odnose na predmete RTV pretplate (49,88 %), te 1.094 (8,06 %) na predmete izvršenja prekršajnih sankcija (Ips), odnosno ukupno 7.861 ili 57,95 %. Isto tako od ukupnog broja neriješenih predmeta na kraju godine je ostalo neriješenih 2.237 zemljišno-knjižnih predmeta, zbog velikog broja zahtjeva za novu uspostavu zk uložaka za k.o. Bešlići i Posušje.
Prednje znači da je broj neriješenih predmeta na kojima sud radi svakodnevno znatno manji.
Od ukupnog broja svih predmeta, iz ranijih godina u 2015.godinu je preneseno je 12.018 predmeta (u 2014.godini 13.861), dok je u 2015. godini  primljeno u rad 14.926 (a u 2014.godini 11.981) predmeta.
Znači sud je na kraju 2015.godine u odnosu na kraj 2014.godine imao više neriješenih predmeta za 1.486 (u 2014.godini 12.018) predmeta svih vrsta, što znači da je 1.548 predmeta u tijeku tekuće godine riješeno manje nego što je bio priliv. 
Važno je napomenuti da izvještajnu 2015.godinu karakterizira povećanje priliva ukupnog broja predmeta u radu (za 2.945 predmeta) u odnosu na 2014.godinu, ali i povećanje ukupnog broja neriješenih predmeta na kraju godine.
Ostvarena kolektivna norma suda u izvještajnom razdoblju iznosi 117,7 %.
Pojedinačne norme predsjednika suda ,sudaca i stručnih suradnika u 2015.godini su sljedeće :
 predsjednika suda Franjo Ravlija    142,83 %,
 sudac  Boris Galić                          111,95 %,
 sudac  Darijo Stanić                       107,87 %,
 sudac Jadranka Prskalo                  181,02 %,
 sudac Josipa Koroušić                    103,01 %,
 sudac Radmila Mandić                   120,42 %,
 sudac Snježana Parlain                       6,68 %,
 sudac Ivanka Kopilaš                     107,35 %,
 sudac Milica Bošković                    108,38 %,
 stručni suradnik  Robert Puljić         101,26 %,
 stručni suradnik Mirjana Kevo                 2 %,
 stručni suradnik Aida Hidović            103,4 %,

Iz naprijed navedenog pregleda je razvidno da sutkinja Snježana Parlain, te stručna suradnica Mirjana Kevo jedine nisu ostvarile 100% propisane norme. Kada je pak u pitanju razlog ne postignute 100% propisane norme  jasno je da je to činjenica što iste u tijeku godine nisu radile. S druge strane,najveća ostvarena pojedinačna norma je sutkinje Jadranke Prskalo i ista iznosi 181,02 %.

S druge strane, ukupno ostvarena kvaliteta rada suda iznosi 76,8 % .

U  2015. godini sud je donio 5185 odluka na koje su stranke mogle izjaviti pravni lijek,dok je na odluke ovog suda u 2015.godini,po izjavljenim pravnim lijekovima – žalbama u 640 predmeta rješavano po žalbama ,od čega su u 400 predmeta odluke potvrđene, u 186 predmeta odluka je ukinuta, u 45 predmetu odluka je preinačena, te u 9 predmeta odluka je djelomično ukinuta, dok je u 3 predmeta žalba odbačena

Izračun  ostvarene godišnje norme Predsjednika suda, sudaca i stručnih suradnika, obračunat je sukladno Uputstvu za izračun ostvarene norme sudaca i stručnih suradnika u 2015.godini.

Detaljno izvješće o radu suda za 2015.godinu i protoku predmeta možete pogledati u priloženim dokumentima.

 


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Hrvatskom

Povratak na vrh