Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Visoko sudsko i tužilačko vijeće
Bosne i Hercegovine

Informatizacija pravosuđa Bosne i Hercegovine

11.02.2016.

U vremenu stalnog tehnološkog napretka često se zaboravlja zahtjevnost poduhvata informatizacije pravosuđa u Bosni i Hercegovini koji je Visoko sudsko i tužilačko vijeće BiH započelo prije nešto više od decenije. Još od osnivanja, Vijeće je tom procesu pristupilo strateški, te zahvaljujući takvom pristupu i kontinuiranoj podršci donatora koji su prepoznali potencijal informatizacije, danas u bh. pravosuđu imamo napredan informatički sistem s kojim nije promijenjena samo forma, već i način i metode rada sudija i tužilaca.

Tokom protekle decenije prešli smo dug i naporan put. Od tradicionalnog, ručnog načina obrade predmeta koji se nije značajno mijenjao tokom čitavog dvadesetog vijeka, pomoću informatičkih resursa transformirali smo rad pravosuđa na način koji nam omogućava mjerenje efkasnosti rada pravosudnih institucija i adekvatno upravljanje resursima u pravosuđu.

Dostignuća koja smo ostvarili na tom putu ne daju nam za pravo da stanemo i predahnemo. Svakodnevni razvoj tehnologije i rastući zahtjevi građana za pružanje kvalitetnih usluga motiviraju nas uvjetuju naš stalni angažman u oblasti informatizacije.

Partnerstvo Visokog sudskog i tužilačkog vijeća BiH s Evropskom unijom, odnosno Delegacijom Evropske unije u Bosni i Hercegovini, tokom prethodnih godina bilo je i nastavlja biti od presudnog značaja za ostvarenje naših ciljeva u oblasti informatizacije, ali i u drugim oblastima značajnim za reformu pravosuđa. Činjenica da je Evropska unija prepoznala viziju pravosuđa u Bosni i Hercegovini koju smo utvrdili i da nam već cijeli niz godina pruža podršku u njenom ostvarivanju govori u prilog rezultatima koje smo postigli u osiguravanju nezavisnog, odgovornog i profesionalnog pravosuđa.

Zato na ovaj način predstavljamo rezultate višegodišnjeg procesa informatizacije pravosuđa koji nam je pomogao da pravosuđe učinimo efkasnijim, transparentnijim i dostupnijim u cilju efkasnog ostvarivanja pristupa pravdi za građane Bosne i Hercegovine.

Milan Tegeltija, Predsjednik VSTV BiH


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Bosanskom.
Dostupna je i na: Hrvatskom, Engleskom, Српском (ћирилица).

Povratak na vrh

Prateće fotografije

Brosura.jpg