Početna stranica Portala pravosuđa BiHOpćinski sud u Kiseljaku

Izvještaj o radu suda za 2008. godinu

Izvještaj o radu suda za 2008. godinu:

Vrsta predmeta

Broj neriješenih predmeta sa 1.1.2008.

Broj primljenih predmeta tokom 2008.

Ukupan broj predmeta u radu tokom 2008.

Broj riješenih predmeta tokom 2008.

Broj neriješenih predmeta sa 31.12.2008.

 

I

II

III = I + II

IV

V = III - IV

Parnični referat

676

332

1.008

359

649

Privredni referat

0

0

0

0

0

Krivični referat

316

1.473

1.789

1.471

318

Izvršni referat

564

1.043

1.607

79

1.528

Vanparnični referat

300

382

682

425

257

Registracija poslovnih subjekata

0

0

0

0

0

ZK predmeti

2

3.329

3.331

3.330

1

Prekršajno odjeljenje

1.832

765

2.597

1.353

1.244

UKUPNO

3.690

7.324

11.014

7.017

3.997

 

Ostvarena kolektivna norma suda: 193,0% 
  
Kvalitet rada suda:

potvrđene odluke    87%
preinačene odluke     5%
ukinute odluke          8%

 


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Hrvatskom

Povratak na vrh

Prateće fotografije

Izvještaj o radu suda za 2008. godinu