Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Centar za sudsku dokumentaciju

Pravno shvatanje građanskog odjeljenja Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine

20.03.2017.

„Kolektivni ugovor za djelatnost osnovnog obrazovanja u FBiH je primjenljiv za područje Kantona Sarajevo ukoliko je Vlada kantona dala punomoć Vladi Federacije BiH da zaključi i potpiše kolektivni ugovor u oblasti osnovnog obrazovanja ili je tom kolektivnom ugovoru naknadno pristupila u smislu odredbe člana 115. Zakona o radu i člana 71. GKU“.

Shvatanje usvojeno na sjednici Građanskog odjeljenja održanoj dana 07.03.2017. godine.


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh

Prateće fotografije

Presuda u predmetu Rodić i dr. protiv Bosne i Hercegovine