Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Visoko sudsko i tužilačko vijeće
Bosne i Hercegovine

Održan sastanak Stalne komisije za efikasnost tužilaštava i glavnih tužilaca

11.10.2017.

U Sarajevu je u utorak 10.10.2017. godine održan sastanak između članova Stalne komisije za efikasnost tužilaštava i glavnih tužilaca u BiH. Stalna komisija za efikasnost tužilaštava na ovaj način nastoji kontinuirano obavještavati tužilačku zajednicu o svom radu, aktivnostima koje poduzima te odlukama Visokog sudskog i tužilačkog vijeća koje imaju uticaj na tužilački rad.

Na sastanku su glavnim tužiocima predstavljene informacije u vezi sa preporukama ekspertske misije Evropske unije (peer review preporukama) u vezi ličnih finansijskih izvještaja tužilaca i kriterija za ocjenjivanje tužilaca, te su glavni tužioci dali podršku planu VSTV-a BiH za izmjenu Kriterija za ocjenjivanje u tužilaštvima. Zaključeno je i da će glavni tužioci dostaviti dodatne prijedloge za unapređenje ovog plana.

Tužiocima je ovom prilikom predstavljen prijedlog Pravilnika o postupku određivanja i načinu rada konsultativnog tužioca za novoimenovane tužioce, a što je u skladu sa preporukama ekspertske misije Evropske unije provedeno kao aktivnost Projekta Jačanje tužilačkih kapaciteta u sistemu krivičnog pravosuđa.

Tokom sastanka prezentovani su statistički podaci o radu tužilaštava na starim predmetima i date sugestije za unapređenje efikasnosti u ovom segmentu. Dokument koji sadrži dobre prakse identifikovane u tužilaštvima u BiH, te prakse iz tužilaštava u BiH koje će biti predložene VSTV-u na usvajanje i obaveznu primjenu, razmotrene su na ovom sastanku i biće distribuirane svim tužilaštvima u cilju razmjene pozitivnih iskustava iz primjene različitih praksi.

Glavnim tužiocima ovom prilikom svoj rad predstavljena su tri projekta, nevladinih organizacija i to: Fondacija za razvoj medija i civilnog društva “Mediacentar”, Udruženje građana “Vive žene – Centar za terapiju i rehabilitaciju” Tuzla, te Udruženje za borbu protiv korupcije “Transparency International” i Asocijacija demokratksih inicijativa i Udruženje stručnih saradnika u sudovima i tužilaštvima. Ove nevladine organizacije će tužilaštvima kroz ove projekte pružiti podršku pri implementaciji Strategije za postupanje sa osobama koje dolaze u kontakt sa tužilaštvima, koju je ranije usvojio VSTV BiH.

Ovaj sastanak bio je prilika da i glavni tužioci pokrenu diskusiju o problemima sa kojima se susreću u svakodnevnom radu, te iniciraju i neke buduće aktivnosti Stalne komisije za efikasnost tužilaštava.

Podršku održavanju ovog sastanka pružio je Projekat Jačanje tužilačkih kapaciteta u sistemu krivičnog pravosuđa koji VSTV implementira uz finansijsku podršku Švicarske i Norveške.


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh

Prateće fotografije

11_10_2017_StalnaKomisija_2.jpg

11_10_2017_StalnaKomisija_1.jpg

11_10_2017_StalnaKomisija_3.jpg