Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Visoko sudsko i tužilačko vijeće
Bosne i Hercegovine

Institucije za edukaciju tužilaca i policijskih službenika potpisale Sporazum o saradnji

16.10.2017.

Bolja krvična istraga i kvalitetnije optužnice 

Danas je u Sarajevu pet institucija koje vrše edukaciju tužilaca i policije u Bosni i Hercegovini potpisalo Sporazum o saradnji kojim se uređuje način saradnje u pogledu korištenja kapaciteta institucija, razmjene resursa i stručnih znanja i iskustava.

Sporazum je potpisan u cilju kvalitetnije edukacije policijskih službenika i tužilaca u Bosni i Hercegovini, te u konačnici unapređenja istrage i pripremanja što kvalitetnije optužnice koja će izdržati teret dokazivanja pred sudovima naše zemlje.

Potpisnici sporazuma su Centar za edukaciju sudija i tužilaca u Federaciji Bosne i Hercegovine, Centar za edukaciju sudija i javnih tužilaca u Republici Srpskoj, Policijska akademija Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova – MUP Federacije Bosne i Hercegovine, MUP Republike Srpske – Uprava za policijsku obuku i Agencija za školovanje i stručno usavršavanje kadrova.

Sporazum je potpisan u organizaciji Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine (VSTV BiH), putem projekta Jačanje tužilačkih kapaciteta u sistemu krivičnog pravosuđa kojeg podržavaju vlade Švicarske i Norveške.

Potpredsjednica VSTV-a BiH Jadranka Lokmić-Mirisača je tim povodom rekla: „Sporazum koji je danas potpisan imat će velikog uticaja na ujednačavanje prakse, a ujedno će doprinijeti i ujednačavanju pravičnosti na ovim prostorima. Najodgovorniji ljudi za organizaciju edukacije su današnjim potpisom iskazali namjeru da rade na unapređenju sposobnosti tužilaca i policijskih službenika da zajedno provode istragu kako za najjednostavnija, tako i za najteža krivična djela organizovanog kriminala, korupcije i terorizma.

„Ovo je prvi put da se službeno udružuju sve agencije i ustanove nadležne za edukaciju državnih organa koji rade na otkrivanju i procesuiranju krivičnih djela. Memorandum je nastao iz potrebe da se udružimo u edukaciji koja će rezultirati bližom saradnjom i međusobnim razumijevanjem organa gonjenja te da učimo iz najboljih praksi, što je svakako i jedan od preduslova za pristupanje Evropskoj uniji. Razmjena edukatora, učesnika i zajedničke aktivnosti, doprinijeti će ovim ciljevima, kao i većoj sinhronizaciji u borbi protiv kriminala.“, rekao je direktor Centra za edukacija sudija i tužilaca Federacije Bosne i Hercegovine Arben Murtezić.


- Kraj -


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh

Prateće fotografije

16102017_Potpisivanje_2.jpg

16102017_Potpisivanje_1.jpg