Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Visoko sudsko i tužilačko vijeće
Bosne i Hercegovine

Uspostavljanje operativnog foruma za saradnju između Tužilaštva BiH i Državne agencije za istrage i zaštitu

19.04.2018.

Danas je održan radni sastanak između rukovodilaca Tužilaštva BiH i Državne agencije za istrage i zaštitu (SIPA), na kome se razgovaralo o inicijativi za uspostavljanje operativnog foruma kao vida unapređenje saradnje između ovih institucija.

Visoko sudsko i tužilačko vijeće BiH (VSTV BiH) je, kroz Projekat „Jačanje tužilačkih kapaciteta u sistemu krivičnog pravosuđa“ iniciralo uspostavljanje ovog operativnog foruma, po uzoru na formalizovanu saradnju uspostavljenu između tužilaštava i policijskih tijela u Federaciji BiH i Republici Srpskoj. Do sada je uspostavljeno 15 operativnih foruma između kantonalnih/okružnih tužilaštava i nadležnih policijskih agencija.

Sastanku su, pored v.d. glavne tužiteljice Tužilaštva BiH Gordane Tadić i direktora SIPA-e Perice Stanića, prisustvovali njihovi zamjenici i rukovodioci organizacionih jedinica u ovim institucijama, kao i osoblje Projekta „Jačanje tužilačkih kapaciteta u sistemu krivičnog pravosuđa“. Tokom sastanka utvrđen je sadržaj protokola o saradnji između Tužilaštva BiH i SIPA-e, čije odredbe uređuju način međusobne saradnje između ovih institucija i njihovih organizacionih jedinica.

Potpisivanje Protokola o uspostavi foruma za saradnju između Tužilaštva BiH i Državne agencije za istrage i zaštitu će biti organizovano u narednom periodu.


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh

Prateće fotografije

19042018_SIPATBIH.jpg