Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Visoko sudsko i tužilačko vijeće
Bosne i Hercegovine

Stalna komisija VSTV-a za efikasnost tužilaštava sa predstavnicima ministarstava pravde

06.07.2018.

U Sarajevu je 5. jula 2018. godine održan sastanak Stalne komisije za efikasnost tužilaštava Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine (VSTV BiH) sa predstavnicima ministarstava pravde iz BiH. Tom prilikom razgovarano je o nalazima i preporukama analize uticaja trenutne teritorijalne organizacije tužilaštava na efikasnost i kvalitet rada. Na sastanku je također razgovarano o pitanju materijalnog položaja tužilaca u BiH. Predstavnicima ministarstava pravde predstavljena je i informacija o nastavku podrške Evropske unije za procesuiranje predmeta ratnih zločina te su najavljene buduće aktivnosti u ovoj oblasti.

Analiza teritorijalne organizacije tužilaštava pokazala je da tužioci putovanjem na udaljene sudove utroše značajne vremenske i finansijske resurse, što bi reorganizacijom moglo dovesti do  ušteda i povećanja efikasnosti. Učesnici ovog sastanka podržali su dalje aktivnosti na unapređenju tužilačkog sistema kroz dodatne analize i diskusiju sa predstavnicima izvršne i zakonodavne vlasti.

Stalna komisija za efikasnost tužilaštava, kao strateško tijelo koje čine predstavnici tužilaštava u VSTV-u BiH, će aktivno koordinirati ovaj proces uz podršku Projekta “Jačanje tužilačkih kapaciteta u sistemu krivičnog pravosuđa”, koji VSTV BiH implementira uz podršku vlada Švicarske i Norveške.

Projekat „Jačanje tužilačkih kapaciteta u sistemu krivičnog pravosuđa“ ima za cilj poboljšanje efikasnosti i kvalitete rada tužilaca, unapređenje upravljanja i koordinacije unutar tužilačkog sistema, unapređenje saradnje tužilaštava i policijskih tijela, kao i poboljšanje kvaliteta rada  kroz povećanu odgovornost i ukupnu brigu o korisnicima tužilačkog sistema.


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh

Prateće fotografije

672018_1.jpg