Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Visoko sudsko i tužilačko vijeće
Bosne i Hercegovine

Osnovne informacije o IPA 2017 projektu

Naziv projekta: „Izgradnja efikasnog pravosuđa u službi građana“ - IPA 2017
Period i trajanje implementacije: septembar 2018. – septembar 2021. (36 mjeseci)
Donator: Evropska unija
Vrijednost projekta: 5,95 miliona eura

Ciljevi projekta 
  • Povećati ukupnu djelotvornost pravosuđa u BiH i povećati povjerenje javnosti u pravosudni sistem države. 
  • Povećati odgovornost i transparentnost pravosuđa u BiH radi pružanja boljih usluga građanima i privrednim objektima. 
Projekt će se implementirati s ciljem izgradnje efikasnog pravosuđa u službi građana uz podršku Evropske unije. 

Sveukupni cilj projekta je jačanje vladavine prava u Bosni i Hercegovini. Garantovanje vladavine prava je u srži procesa pridruživanja EU, a reforma pravosuđa BiH ključni je uslov za napredak BiH u pretpristupnom procesu.

Kontakt  
Admir Suljagić 
Direktor Sekretarijata VSTV-a BiH
Tel:  033 707 583 
E-mail: admir.suljagic(-at-)pravosudje.ba 

Dalila Hadžić
Službenik za promociju IPA potpore pravosuđu BiH
Tel: 033 704 601
E-mail: dalila.hadzic(-at-)pravosudje.ba


Vijest je napisana na jeziku: Bosanskom.
Dostupna je i na: Engleskom.

Povratak na vrh

Projekat

  • Trajanje projekta: 36 mjeseci
  • Vrijednost projekta: 5,95 miliona eura
  • Finanasiranje: Evropska unija

Prateće fotografije

EUROPE.png

EU-zaglavlje-Bos.png